Välkommen till vår hemsida!

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaureringsteknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det sluttiga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

25 år 25/9 2012

Nyheter

Företaget avvecklas

Vi ber härmed att få meddela att företaget kommer att avvecklas under 2016.

Dessförinnan utförs arbeten med bl a murarna vid Stenkyrka kyrka på Tjörn och fasaderna på herrgården Herrborum i Östergötland, Olidans kraftstation i Trollhättan, Curmans villor i Lysekil, samt Helsingborgs fyr och lotshus.

Vi upprättar statusbesiktningar av Gamla vattentornen i Borås och Trollhättan och på Gasverksområdet i Stockholm där vi även utför en byggnadsteknisk utredning om Spaltgasverket från 1972.

Vi har undersökt bruk från Gamla järnvågshuset m fl byggnadsverk i Göteborg från slutet av 1600-talet. Inför restaureringen av Kraftcentralen i Norberg har vi tagit fram recept på reparationsbruk.

När avtalade uppdrag är klara under sommaren läggs företaget i Trollhättan ned. Då återvänder jag till Skåne.

Jag kommer att fortsätta med min bruksforskning. Resultaten av mitt postdocprojekt om hydrauliskt kalkbruk är på väg att presenteras. Det sker bl a vid en konferens om historiska bruk på Santorini i oktober.

Tack för oss!

Gasverket Stockholm