Välkommen till vår hemsida!

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaureringsteknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter juni 2017

Vi har nu slutfört eller är på väg att avsluta några av 2017 års projekt. Det gäller bl a den pågående fasadrenoveringen etapp 4 av 5 av Filipstads kyrka, reparationen av södra tornfasaden på Klädesholmens kyrka, omfogningen av tornet på Askums kyrka i Bohuslän, restaureringen av Dalaborgs ruin i Dalsland, och den yttre restaureringen av Villa Solfrid i Kyrkesund i Bohuslän. Några projekt har precis eller är på väg att påbörjas. Det gäller bl a restaureringen av Marbostugans torvtak mm i Ramnaparken i Borås, reparationsarbeten på Gräfsnäs slottsruin och yttre arbeten på Kullens fyr. Härtill kommer Gamla vattentornet i Kvarnbergsparken i Borås där projekteringen inletts inför den planerade restaureringen år 2018 (se bilder).

En stor del av verksamheten bedrivs numera från vårt arbetsställe på Stålgatan 31 i Helsingborg ett engelskt radhus, nära havet mitt emellan staden och Råå (se bilder).