Nyheter

Nyheter september 2018


Företaget flyttar till Helsingborg i oktober

Ny adress m.m. Se Kontakt.

Vi är nu klara med eller är på väg att avsluta årets arbeten bl.a. restaureringen av huvudentrén på Filipstads kyrka (1779-85), restaureringen av Gamla vattentornet i Borås (1900) och mureri- och inre putsarbeten på Gamla vattentornet i Trollhättan (1909).

Vad gäller bruksundersökningar har vi analyserat medeltida puts och färgskikt i sakristian till Sköllersta kyrka i Närke (1250-1319) så att dessa nu skyddas genom konservatorsåtgärder och undersökningar pågår om kalkbruken i 1600talsbefästningarna i Göteborg i samband med arkeologiska undersökningar. I undersökningen ingår Kronhuset i Göteborg (1642-56), en av stadens äldsta stenbyggnader.

Arbete pågår med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och bruks-typer i Norden” från de subhydrauliska kalkbruken på kyrkoruinen vid Varnhems kloster (ca 1030) till nutid t.ex. det tidiga cementbruket på Helsingborgs fyr och lotshus (1889) och det moderna KC-bruket på Södersjukhuset i Stockholm (1937-44).

Inför flytten av verksamheten till Stålgatan 31 i Helsingborg, ett engelskt radhus från 1925 nära havet vid Råå, har det nedslitna huset varsamt renoverats. I ett nytt gårdshus inryms vårt arkiv med handlingar från den 30-åriga verksamheten.

den 13 september 2018

1