Nyheter september 2017

Vi har nu slutfört eller är på väg att avsluta flertalet av 2017 års projekt. Det gäller bl a fasadrenoveringen etapp 4 av 5 av Filipstads kyrka, reparationen av södra tornfasaden med timmerarbeten i klockvåningen på Klädesholmens kyrka, omfogningen av tornet på Askums kyrka i Bohuslän, reparationsarbeten på Gräfsnäs slottsruin, restaureringen av Marbostugans i Ramnaparken i Borås, yttre arbeten på Kullens fyr och den yttre restaureringen av Villa Solfrid i Kyrkesund i Bohuslän. Härtill kommer Gamla vattentornet i Kvarnbergsparken i Borås där projekteringen är klar inför den planerade restaureringen år 2018 och Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm genom en årlig statusbesiktning inför planerad och delvis pågående exploatering (se bilder).

En stor del av verksamheten bedrivs numera från vårt arbetsställe på Stålgatan 31 i Helsingborg ett engelskt radhus, nära havet mitt emellan staden och Råå (se bilder).

den 14 september 2017

Skriv en kommentar