Nyheter januari 2018

Vi har nu slutfört merparten av 2017 års projekt. Det gäller bl a fasadrenoveringen etapp 4 av 5 av Filipstads kyrka, reparationen av södra tornfasaden med timmerarbeten på Klädesholmens kyrka, omfogningen av tornet på Askums kyrka i Bohuslän, reparationsarbeten på Gräfsnäs slottsruin, yttre arbeten på Kullens fyr i Skåne, restaureringen av muren framför Olidans kraftstation i Trollhättan och den yttre restaureringen av Villa Solfrid i Kyrkesund i Bohuslän. Härtill kommer Nolhaga slott i Alingsås där en fasad- och takrenovering pågår, restaureringen av Marbostugan i Ramnaparken i Borås där arbetena inte är helt klara, Borås gamla vattentorn med projektering 2017 inför den planerade restaureringen år 2018 och Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm genom den årliga statusbesiktningen inför underhållsarbeten under exploateringstiden (se bilder).

I februari 2017 utkom Sölve Johanssons Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid (se FoU). Göteborgs stadsmuseum utgav rapporten Gullbergs fäste under Skansen Lejonet 2017 där vi medverkat med kalkbruksanalyser. Fortsatta analyser i staden är planerade 2018.

En stor del av verksamheten bedrivs numera från vårt arbetsställe på Stålgatan 31 i Helsingborg ett engelskt radhus, nära havet mitt emellan staden och Råå (se bilder).

den 2 januari 2018

Skriv en kommentar