Nyheter mars 2018

Året inleddes med ett par nya uppdrag, bl.a. Sköllersta kyrka i Närke och Gamla vattentornet i Trollhättan.

För Sköllersta kyrka ”Närkes domkyrka” från 1200-talets slut har vi utarbetat ett förslag på en restaurering av ursprunglig puts och färgskikt i sakristian i samband med en invändig restaurering. För vattentornet i Trollhättan från 1901, som numera fungerar som flerbostads-hus, har vi projekterat en fasadrenovering och invändiga putsarbeten inför ett genomförande 2018 mot bakgrund av en utredning om bl.a. murverks- och fuktskador.

Arbetena med fasad- och takrenoveringarna av Nolhaga slott i Alingsås och Marbostugan i Ramnaparken i Borås, som påbörjades 2017 är på väg att färdigställas. Restaureringen av Gamla vattentornet i Borås har påbörjats. Den första av årets statusbesiktningar av byggnaderna på Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har precis gjorts inför de underhållsarbeten som skall utföras under året. Senare i år skall vi ägna oss åt fortsatta arbeten med fasaderna på Filipstads kyrka och Herrborum i Östergötland.

Vad gäller bruksundersökningar arbetar vi med Rosendals slott i Skåne (1615) och 1600-talsbefästningar i Göteborg i samband med arkeologiska undersökningar.

Arbete pågår med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden” från de subhydrauliska kalkbruken på kyrkoruinen vid Varnhems kloster (ca1030) till idag t.ex. det tidiga portlandcementet på Helsingborgs fyr och lotshus (1889).

den 26 mars 2018

Skriv en kommentar