Nyheter juni 2018

Arbetena med de yttre restaureringarna av Nolhaga slott i Alingsås och Marbostugan i Ramnaparken i Borås, påbörjade 2017 är klara, liksom en bevarandeutredning för Fintatorps gård i Skutberget vid Karlstad inför en planerad upprustning. och projekteringen av mureri- och inre putsarbeten på Gamla vattentornet i Trollhättan där byggstart precis inletts inför ett förverkligande till årsskiftet.

Vi håller på med måleriarbeten på Filipstads kyrka, en restaurering av Gamla vattentornet i Borås och underhållsarbeten på Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Vad gäller bruksundersökningar har vi analyserat medeltida puts och färgskikt i sakristian till Sköllersta kyrka i Närke (1250-1319), ursprungliga bruk och kalk i en trätunna på Rosendals slott i Skåne (1615) och undersökningar pågår om kalkbruk i 1600-tals-befästningarna i Göteborg i samband med arkeologiska undersökningar. I undersökningen ingår Kronhuset i Göteborg (1642-56), en av stadens äldsta stenbyggnader, för att se vilka bruk som ursprungligen kom till användning här.

Arbete pågår med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden” från de subhydrauliska kalkbruken på kyrkoruinen vid Varnhems kloster (ca 1030) till nutid t.ex. det tidiga cementbruket på Helsingborgs fyr och lotshus (1889) och det moderna KC-bruket på Södersjukhuset i Stockholm (1937-44).

Företaget flyttar till Helsingborg hösten 2018

Inför flytten av verksamheten, till Stålgatan 31 i Helsingborg, ett engelskt radhus från 1925 nära havet vid Råå, har huset varsamt renoverats. I ett nytt gårdshus inryms vårt arkiv med handlingar från den 30-åriga verksamheten.

den 1 juni 2018

Skriv en kommentar