Nyheter februari 2019

Byggprojekt

Under 2018 ägnade vi oss bl.a. åt genomförandet av restaureringen av huvudentrén på Filipstads kyrka (1785), restaureringen av Gamla vattentornet i Borås (1900) samt mureri- och inre putsarbeten på Gamla vattentornet i Trollhättan (1909) pga. fukt- och saltskador. Lanterninen på Kullens fyr (1900) restaurerades enligt vårt åtgärdsprogram från 2017.

En bevarandeutredning för Fintatorps gård i Skutberget i Karlstad (omkring 1800) utför-des 2018 inför en planerad upprustning och en projektering har gjorts inför en renovering av fasaden och tornspiran på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84) En utredning pågår av fukt- och saltskador i grunden och den tegelvälvda källaren på Rådhuset i Alingsås (1769).

För 2019 planeras bl.a. en fortsatt fasadrenovering av Filipstads kyrka, reparation av murverk på Gräfsnäs slottsruin vid Alingsås (ca 1550) och Mjölkeröds gård i Bohuslän (1827) samt en renovering av fasaden på affärs- och bostadshuset på Edsgatan 26 i Vänersborg (1905) och statusbesiktningar på Gasverksområdet i Stockholm (1890-1972).

Bruksundersökningar

Under 2018 undersökte vi medeltida puts och färgskikt i sakristian till Sköllersta kyrka i Närke (1250-1319) så att dessa kan skyddas av konservatorsåtgärder och fortsatta under-sökningar har utförts av kalkbruken i 1600-talsbefästningarna i Göteborg vid arkeologiska undersökningar. I denna ingår Kronhuset i Göteborg (1642-55), stadens äldsta stenhus.

Forskning och utveckling

Arbete pågår bl.a. med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och bruks-typer i Norden”. Se FoU.

den 8 februari 2019

Skriv en kommentar