Nyheter januari 2021

Genomförda projekt 2020

Vi har under 2020 arbetat med bl.a. renoveringen av tornfasaderna och tornspiran på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84), offerputsningen av koret i Smögens kyrka (1904-05), restaureringsåtgärder på Dalaborgs borgruin i Dalsland (1304), restaureringen av ladan på den f.d. bondgården Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början) och restaureringen av sockeln och tegelvalven i källaren på Alingsås rådhus (1769).

Pågående projekt 2021

Under 2021 kommer vi bl.a. att ägna oss åt renoveringen av fasaderna och skiffertaket på långhuset och koret på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84) och restaureringen av Varnhems klosterruin (1148). Arbetena med Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början) fortsätter med restaureringen av ladugården.

Vi håller bl.a. på med projekteringar för yttre renoveringar av Klädesholmens och Rönnängs kyrkor (1793 och 1795) samt reviderar vård- och underhållsplaner för Kungshamns, Smögens, Askums och Malmöns kyrkor (1901-03, 1904-05, 1878-80 och 1796-97/1906-07).

Ett lite udda projekt är Spaltgasverket i Gasverksparken i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (1972-2011). Vi gör en utredning som underlag för ett planerat bevarande av en del av anläggningen som industriminnesmärke.

Det är 824 år mellan Varnhems kloster och Spaltgasverket men lika fullt två anläggningar väl värda att bevara för framtiden.

Forskning och utveckling

Arbete pågår med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”. Det planeras att bli en artikel ingående i en bok Murat och putsat byggande. Från analys till bevarande. Se FoU.

Vi är nu medlemmar i BEVIS Byggnadsvård i Skåne

torsdag, 21 januari 2021

Skriv en kommentar