Företagshistorik

 

25 sept 1987 grundades företaget av Sölve Johansson som enskild firma i Vänersborg.

1987-90 Företaget drevs som bisyssla vid sidan om anställning. Verksamheten bestod främst av projektering av fasadrenoveringar och produktion av information om mureri- och putsarbeten.

1991 Ombildning till aktiebolag, övergång till huvudsysselsättning för företagets ägare och flyttning till de nuvarande lokalerna i Trollhättan. Verksamheten utvidgades till att omfatta bl.a. kyrkorestaureringar och ruinvård.

1992 I mars anställdes en administratör och i juli en byggnadsingenjör. Antalet anställda har därefter varierat mellan tre och fyra personer.

1994 Den varsamma ombyggnaden av Hamnmagasinet i Trollhättan.

1993-94 erhöll diplom för god byggnadsvård av Svenska föreningen för byggnadsvård.

1996 Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 upprättades.
Verksamheten utvidgades till kvalitetsansvar, behörighet K, enligt PBL. Medlemskap i Kvalitetsansvarigas Riksförening.
Medlemskap erhölls i branschorganisationen Arkitekt- och Ingenjörsföretagen numera STD (Svensk Teknik & Design) och härmed även i Almega och delägarskap i Svenskt Näringsliv.

1998 Verksamheten utvidgades till att omfatta vård- och underhållsplaner särskilt för kyrkobyggnader enligt en av företaget utvecklad modell.

1999 En ny del av verksamheten blev restaurering av stenvalvsbroar.

2002-06 Avtal träffades med Företagsforskarskolan NMK - Naturliga material med inriktning mot Miljö- och Kulturvård - för att utveckla FoU-projektet Hydrauliskt kalkbruk.
Resulterade i en doktorsavhandling i ämnet av Sölve Johansson vid Chalmers Tekniska Högskola i september 2006.

2007 Verksamheten kom att utvidgas till uppdragsforskning särskilt gällande bruk ur historisk och restaureringsteknisk synvinkel.

2011 Medlemskap i ICOMOS.

Till sidans topp

Innehåll