Våra projekt - Fasad- och takrenoveringar

Här listas alla projekt för etiketten Fasad- och takrenoveringar som vi jobbat på.


Sockenstugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1768 i Kinnarumma. Flyttades till Ramnaparken omkr 1912
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av en restaurering 2011-12
Kontroll vid genomförande 2012-13

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Guldhedstorget 1 i Göteborg

Uppfördes: 1944
Beställare: Wallenstams Bostad AB
Uppdrag: Skadebesiktning och projektering av en fasadrenovering 2011
Slutbesiktning av fasad- och takarbeten 2012
Garantibesiktning 2014
Garantibesiktning 2017

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Byggnad 4:0 i Vänerparken i Vänersborg

Uppfördes: 1960
Beställare: Vänerparken Property Investment KB
Uppdrag: Kostnadsuppskattning för en planerad fasad-och takrenovering 2011
Projektering av en fasad- och takrenovering m m 2012
Byggledning, kontroll, kontrollansvar och slutbesiktning vid genomförande 2013-14

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Gamla prästgården i Alingsås

Uppfördes: 1904
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid målningsarbeten m m 2011

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Nolby prästgård i Alingsås

Uppfördes: 1820-talet
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en yttre och delvis inre renovering 2011

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Värnamo Gummifabrik i Värnamo

Uppfördes 1932-2000
Beställare: MA Arkitekter AB, Borås / Värnamo kommun
Uppdrag: Projektering för en renovering av tegelfasaderna 2010 i samband med en projektering för en ombyggnad av fabriken till ett utvecklingscentrum för utbildning, kultur och näringslivsservice m m
Etapp 1 genomfördes 2010-14

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Gäsenestugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: Förmodligen 1777
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av takarbeten m m 2009-10
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2012

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Bostadshuset Södra Ringgatan 31 i Alingsås

Uppfördes: 1931
Beställare: Privatpersoner
Uppdrag: Projektering av en fasadrenovering 2009
Slutbesiktning 2011

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Affärs- och bostadshusen kv Neptun 6 Österlånggatan 41 och Storgatan 40 i Trollhättan

Uppfördes: 1912 och 1924
Beställare: Riksbyggen
Uppdrag: Projektering för en fasad- och takrenovering 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Affärs- och bostadshuset Nordhemsgatan 63 i Göteborg

Uppfördes: Omkring 1910
Beställare: ELU-Konsult AB/ Wallenstams Bostad AB
Uppdrag: Skadebesiktning med åtgärdsförslag inför en planerad fasadrenovering 2008
Slutbesiktning 2009-10
Garantibesiktning 2012

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Hammars säteri i Värmland

Uppfördes: 1760
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Medverkan vid projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2008

Herrgårdar, Fasad- och takrenoveringar


Gamla vattentornet i Trollhättan

Uppfördes: 1901
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Projektering, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 2006
Rådgivning vid fuktåtgärder 2007
Förslag till fuktåtgärder 2016-17
Projektering av fasadrenovering och invändiga arbeten samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2018-19

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Gamla gymnasiet i Karlstad

Uppfördes: 1752-59
Arkitekt: Carl Hårleman, C.J. Cronstedt och J.E. Carlberg Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdrag: Förprojektering för en fasad- och takrestaurering inklusive bl a bruksundersökning 2006
Projektering för en fasad- och takrestaurering 2007
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-10

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Affärs- och bostadshuset Andra Långgatan 22 i Göteborg

Uppfördes: 1884-85
Beställare: Brf Smacken
Uppdrag: Rådgivning inför en planerad renovering av gårdsfasaden och gårdsmurar samt restaurering av trapphuset 2006
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av gårdfasaden och gårdsmurarna samt provrestaurering av trapphuset 2006-07

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Nolhaga slott i Alingsås

Uppfördes: 1879-80
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Alingsås koimmun
Uppdrag: Åtgärdsprogram för restaurering av fasaddekorationer och framtagning av nya dekorationer 2004-05
Rådgivning vid fasadrenovering 2017-18

Slott, Fasad- och takrenoveringar


Varbergs kurort, Hotell & Spa vid Apelviken i Varberg

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Stadshuset i Skövde

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Binnebergs tingshus i Västergötland

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Gamla Rådhuset i Skövde

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Curmans villor i Lysekil

Uppfördes: Lillstugan 1878 och Storstugan 1880
Beställare: Curmans villor i Lysekil AB
Uppdrag: Förfrågningsunderlag m m för en utvändig ommålning/restaurering 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2002-06
Underhållsplan 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ommålning av Lillstugans fasader åt havet 2008
Byggledning och kontroll vid tjärning och ommålning av Lillstugans södra fasad 2012-13
Planering av en ommålning av Storstugans södra och östra fasader 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015
Planering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid ommålning av Lillstugans östra fasad 2015-16
Revidering av underhållsplan 2016

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar, Vård och underhållsplaner


Tandvårdshuset i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Byggnad 3 i Vänerparken i Vänersborg

Uppfördes: 1949/1991
Beställare: Vänerparken Property Investment KB
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av fasad m m 2001
Projektering, byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid en  balkongrenovering 2001-03
Skadebesiktning av balkonger 2006
Åtgärdsförslag för en fasadrenovering 2006
Projektering, byggledning, kontroll och  slutbesiktning vid fasadarbeten och  balkongrenovering 2011

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Vänerborgs museum

Uppfördes: 1885-86
Arkitekt: Karl Kreuger
Beställare: Vänersborgs kommun
Uppdrag: Rådgivning inför konservering av marmoreringsmålningar i trappanläggningen 1999
Skade- och åtgärdsbesiktning av attika och dekorationer med kostnadsuppskattning 2006.
Projektering i byggledning, kontroll och slutbesiktning 2006-07
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering och vindsisolering m m 2013

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Tingshuset i Årjäng

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Rådhuset i Marstrand

Uppfördes: 1647, ombyggd på 1780-talet och 1867
Beställare: Kungälvs kommun
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 1999
Projektering, byggledning, kontroll, kvalitetskontroll och slutbesiktning vid en yttre och delvis inre restaurering 2001
Garantibesiktning 2002-04
Projektering av yttre och inre restaureringsarbeten 2010-11

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Arbetareföreningens hus i Vänersborg

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Tingshuset Kristinehamn

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Rådhuset i Karlstad

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Societetshuset i Marstrand

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar, Vård och underhållsplaner


Kv Blåklockan i Karlstad

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Tingskanslihuset/Morabyrån i Kristinehamn

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Bruksvägen 3 i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Gamla lasarettet i Vänersborg

Uppfördes: 1877-1931
Beställare: Vänerparken Property Investment/Development KB
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering m m 1995-96
Kontroll och slutbesiktning av en fasadrenovering etapp I byggnad 1:2 och delarav byggnad 1:1 och 1:3 1997
Rådgivning vid takarbeten 1998
Garantibesiktning 1999
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid enfasadrenovering m m etapp II byggnad 1:1 1999-2000
Garantibesiktning 2002
Projektering och kostnadsbedömning av en takomläggning på byggnad 1:2 2003och 2006
Kompletterande projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering m metapp III byggnad 1:3
Garantibesiktning 2004
Kostnadsuppskattning för reparataionsåtgärder m m på byggnad 1:1, 1:2 och 1:3 2011
Projektering, byggledning kontroll och slutbesiktning vid fasad-och takarbeten m m 2012
Garantibesiktning 2014-15

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Fd Sjöbefälsskolan i Göteborg

Uppfördes: 1862 och 1914-16
Arkitekt: A.W. Edelsvärd resp C.L.Lindholm
Beställare: Vasakronan AB/NCC
Uppdrag: Projektering, fuktundersökning, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 1994-96
Garantibesiktning 1996
Rådgivning vid ombyggnad till kontor 1996
Uppföljning av fuktundersökning 1997
Rådgivning om fuktskador 1998 och 2001
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre restaurering av det västra tornet m fl utrymmen 2006-07

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Edsgatan 5 i Vänersborg

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Hamnkontoret i Trollhättan

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Fysiska institutionen i Göteborg

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Hagaparken i Vänersborg

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Avenyn 22 i Göteborg

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar


Edsgatan 26 i Vänersborg

Uppfördes: 1905
Beställare: Sundar Bygg AB/Vänersborgsbyggarna AB, Vänersborg
Uppdrag: Åtgärdsprogram för murverk och fasader samt kontroll 1990
Projektering av en fasadrenovering 2018

Kulturbyggnader, Fasad- och takrenoveringar

Till sidans topp