Våra projekt - Herrgårdar

Här listas alla projekt för etiketten Herrgårdar som vi jobbat på.


Herrborum i Östergötland

Uppfördes: 1638
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering av en fasadrenovering av huvudbyggnaden 2013-14
Projektering av en omfogning av tegelfasaden på norra längans norra fasad 2015

Herrgårdar


Hammars säteri i Värmland

Uppfördes: 1760
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Medverkan vid projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2008

Herrgårdar, Fasad- och takrenoveringar


Gullmarsbergs säteri i Bohuslän

Herrgårdar, Vård och underhållsplaner


Baldersnäs herrgård i Dalsland

Herrgårdar


Mjölkeröds gård i Bohuslän

Uppfördes: 1820-27
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Åtgärdsprogram och kontroll för restaurering av putsad gesims m.m. 1995-96
Åtgärdsprogram, kontroll och slutbesiktning för invändiga putsarbeten 1997-98
Rådgivning vid olika restaureringsarbeten 2001 och 2006
Åtgärdsförslag och kontroll för bl.a. upptagning av ny välvd dörröppning 2010
Projektering för restaurering av det yttre murverket 2018

Herrgårdar


Sundholmens gård i Västergötland

Herrgårdar


Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Slaktboden vid Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Avträdet vid Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar

Till sidans topp