Våra projekt - Kyrkliga byggnader

Här listas alla projekt för etiketten Kyrkliga byggnader som vi jobbat på.


Kroppa kyrka med ekonomibyggnad i Värmland

Uppfördes: 1882-84 och 1900-45
Beställare: Filipstads församling
Uppdrag: Projektering av en renovering av fasad och tornspira 2018-19
Rådgivning vid fasadrenovering av ekonomibyggnaden 2018-19

Kyrkliga byggnader


Sköllersta kyrka i Närke

Uppfördes: 1250-1319
Beställare: Arkitektur & Byggnadsvård AB, Örebro
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av ursprunglig puts och gamla putsfärger i sakristian 2018

Kyrkliga byggnader


Surte kyrka

Uppfördes: 1912
Arkitekt: Sigfrid Ericsson
Beställare: Nödinge församling
Uppdrag: Projektering av en omfogning av stenfasaden på och stenmurar vid kyrkan 2015
Anbudsinbjudan inklusive utvärdering 2016-17
Genomfördes utan vår medverkan 2017

Kyrkliga byggnader


Karlstads domkyrka

Uppfördes: Långhuset 1722-30. Tornet 1734-37.
Beställare: Karlstads pastorat
Uppdrag: Projektering av en fasadrenovering 2015
Genomfördes utan vår medverkan 2016

Kyrkliga byggnader


Göteborgs domkyrka

Uppfördes: 1620-talet och framåt
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Undersökning av bruken i äldre grundmurar till domkyrkan i samband med en arkeologisk undersökning 2013-14

Kyrkliga byggnader, Bruksundersökningar


Silleruds kyrka i Värmland

Uppfördes: 1887-88
Arkitekt: E V Langlet
Beställare: Silleruds församling/Nordmarkens församling
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering 2012
Revidering av handlingar, förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan mm 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning 2016

Kyrkliga byggnader


Bancks Mausoleum på Donationskyrkogården i Helsingborg

Uppfördes: 1908
Beställare: Byggnadshantverk
Uppdrag: Utlåtande om putsfärg vid en restaurering 2012

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Kungälvs kyrka

Uppfördes: 1679-88
Beställare: Kungälvs pastorat
Uppdrag: Utvärdering av anbud på konservatorsarbeten 2011
Byggledning och slutbesiktning vid genomförande 2012
Projektering av en yttre restaurering 2012
Byggledning, kontroll ochslutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning 2016

Kyrkliga byggnader


Norra Härene kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Sävare församling
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2012

Kyrkliga byggnader


Bälinge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av yttre målningsarbeten 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011

Kyrkliga byggnader


Askums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1878-80
Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2010
Projektering av en restaurering av naturstensfasaden mm 2015
Totalt har 63 vård- och underhållsplaner upprättats sedan 2002
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2017

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Christinae kyrka i Alingsås

Uppfördes: Långhus-kor 1642-51 samt torn och sakristia 1788-91
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011

Kyrkliga byggnader


Bjurbäcks kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1897-99
Arkitekt: Förvaltare Johan Viktor Zelander, Ryfors bruk
Beställare: Mullsjö - Sandhems församling
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en yttre restaureringetapp 1 omläggning av skiffertak mm 2010
Garantibesiktning 2013
Projektering av en yttre restaurering etapp 2 ommålning mm 2010
Genomfördes utan vår medverkan 2013

Kyrkliga byggnader


Fagerhults kapell

Uppfördes: 1919-21
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Degerfors kyrka

Uppfördes: Kyrka 1892 gravkapell 1918 och kyrkogårdsmurar 1972
Beställare: Degerfors-Nysunds församling
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering av kyrkogårdsmurar 2009
Slutbesiktning 2011
Projektering av en yttre restaurering av gravkapell 2011

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Näs kyrka i Jämtland

Uppfördes: Långhus-kor 1100-talet. Torn 1820
Beställare: Byggkultur Mittkonsult AB, Härnösand
Uppdrag: Åtgärdsförslag för putsade fasader på tornet vid en fasadrenovering 2009

Kyrkliga byggnader


Ödenäs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1840
Arkitekt: Fredrik Wilhelm Scholander
Beställare: Alingsås kyrkliga samfällighetUppdrag: Projektering, byggledning och  slutbesiktning av en yttre  restaurering 2009-10

Kyrkliga byggnader


Havstenssunds kapell

Uppfördes: 1938
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Resös kyrka

Uppfördes: 1913-16
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Lurs kyrka

Uppfördes: 1862-68
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tanums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Tornet omkring 1660. I övrigt 1825-29
Beställare: Tanums pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009
Projektering av trappa till läktaren mm 2014

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Mos kyrka

Uppfördes: 1664
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Naverstads kyrka

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Trefaldighetskyrkan i Arvika

Uppfördes: 1909-11
Arkitekt: Ivar Tengbom
Beställare: Arvika kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av ut- och  invändiga putsarbeten 2008
Rådgivning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader


Stora Lundby kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1728-30
Beställare: Stora Lundby-Östads kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering m m av en yttre restaurering 2008
Byggledning, kontroll, slutbesiktning vid genomförande 2010
Projektering av en inre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12

Kyrkliga byggnader


Grottkyrkan Yemrähannä Krestos vid Lasta i Etiopien

Uppfördes: Tidig medeltid
Beställare: Docent Ewa Balicka-Witakowska, Uppsala universitet
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslipsanalyser och svepelektronmikroskopi/energidispersiv röntgenspektrometri utförda av CBI i Borås ange sammansättningen hos ut- och invändiga putsbruk
Det visade sig vara gips- inte kalkbruk
Putsen är nedtill ytbehandlad med bivax som fuktspärr
Presentationer: Rapport 2008 som kommer att ingå i en planerad publikation

Kyrkliga byggnader, Bruksundersökningar


Grebbestads kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1890-92
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2008
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner, Granitmurverk


Filipstads kyrka och f d bårhus

Uppfördes: 1779-85 och 1850-1900
Beställare: Filipstads församling
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktningar av fasadrenoveringar etapp 1-5 2007-19
Projektering av skyddsglas för korfönstret 2015

Kyrkliga byggnader


Vä kyrka i Skåne

Uppfördes: Omkr 1130
Beställare: Konservator Herman Andersson AB
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslips- och kemiska analyser utförda av CBI i Borås undersöka putsbruket med de romanska kalkmålningarna inför en planerad restaurering Kalkbruket visade sig vara ett luftkalkbruk baserat på underbränd Ignabergakalk, dvs en lokal hydaulisk kalk
Presentationer: Rapport 2008

Kyrkliga byggnader, Bruksundersökningar


Rönnängs kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1794-95
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering och ombyggnad 2008-09
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klädesholmens kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1793-94
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia 2008-09
Byggledning, kontroll, kvalitets- ansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en ombyggnad av den södra tornfasaden 2016
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ombyggnad av den södra tornfasaden inklusive timmerreparation 2016-17

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Bohus Malmöns kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1796-97 i Lysekil.
Flyttades till Bohus Malmön 1906 och stod klar 1907
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktning av skadad tornöverdel 2007
Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering för en reparation av tornöverdelen 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ramnakyrkan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1690-91.
Flyttades till Ramnaparken 1912
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av en omlägg ning av spåntaket 2007
Genomfördes 2009

Kyrkliga byggnader


Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m fl medeltida byggnader på Färöarna

Uppfördes: Domkyrkan: Omkr 1300 Sockenkyrkan: 1200-talet Likhuset: Medeltiden Munkastovan Torshavn: Medeltiden
Beställare: Føroya Fomminnissavn
Samarbetspartners: Dr Jan Erik Lindqvist CBI i Borås och Dr Thorborg von Konow Tureida i Helsingfors
Uppdrag/resultat: Att genom tunnslips- och kemiska analyser bl a faställa det ursprungliga brukets sammansättning samt att få fram ett restaureringsbruk
Det är ett puzzolankalkbruk baserat på musselskalskalk och vulkanisk aska eller tuff som puzzolan, dvs färöiska råvaror
Presentationer: Rapport 2008
Undersökningen presenterades bl a på Nordiska Ruinsemineriet i Hamar i Norge i oktober 2008

Kyrkliga byggnader, Bruksundersökningar


Östads kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1690/1945
Beställare: Stora Lundby-Östadskyrkliga samfällighet
Uppdrag: Energiutredning 2007
Byggledning och slutbesiktningvid installation av enny värmeanläggningm m 2008
Rådgivning vid renoveringen av tornets södrafasad 2009
Projektering av en inre restaurering av tornet 2013

Kyrkliga byggnader


Solbergas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet

Beställare: Solberga kyrkliga samfällighet

Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2006
Projektering av en yttre restaurering samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007

Kyrkliga byggnader


Lextorps kyrka i Trollhättan

Uppfördes: Kyrkan inkl församlingslokaler 1971-73. Brann 1987 men återuppfördes samma år. Tillbyggnad av församlingshem 1989 och 1998-2000
Arkitekt: Kyrkan inkl församlingslokaler Karl-Erik Ydeskog, Trollhättan Tillbyggnad församlingshem 1998-2000
Arkitekttriangeln, Trollhättan
Beställare: Trollhättans kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning om yttre och inre restaurering inkl utredning om takombyggnad 2006. 
Projektering av en yttre och inre restaurering inkl byggnads- och konservatorsarbeten och utredning om takombyggnad 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid  genomförande 2010-11

Kyrkliga byggnader


Ytterby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1870
Arkitekt: Edvard von Rothstein
Beställare: Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: För-, slut- och garantibesiktningar vid en inre restaurering 2006-08
För- och slutbesiktningar vid en yttre restaurering 2008
Garantiavstämning 2011-12
Åtgärdsplan för murar m m kyrkogård 2010
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av murar m m 2011-12
Utvärdering av anbud på konservatorsarbeten 2011
Byggledning och slutbesiktning vid genomförande 2012
Projektering av en restaurering av tornfasaden 2012
Garantibesiktningar mm 2011-14

Kyrkliga byggnader


Torps kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1868
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Långelanda kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1852
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid tornrestaurering och ommålning av fönster m m 2008-09
Geoteknisk utredning pågår sedan 2006.

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Myckleby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1848
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Trons kapell i Vänersborg

Uppfördes: 1929-31. Om- och tillbyggnad 1964 och 1976-77
Arkitekt: 1929-31: A E Kumlien
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrsförsamling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Rådgivning, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid akuta åtgärder 2007-08
Projektering, byggledning,kontroll och slutbesiktning vid en fasad- och takrenovering 2012
Projektering av yttre och inre arbeten med tillgänglighetsanpassning m m 2013
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning av en renovering av kyl- och frysrum 2014-15

Kyrkliga byggnader


Vänersborgs kyrka

Från vård- och underhållsplan till genomförd restaurering och ombyggnad
Uppfördes: Långhus-kor 1784 och torn 1800
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs församlingUppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Beskrivning av arbeten på långhusvinden 2005
Förprojektering av en restaurering inkl bl a bruks- och färgundersökningar 2006-07
Upprättande av programhandlingar för en restaurering 2007
Kontroll av etapp I av en restaurering, dvs av åtgärder på läktartak, vind m m 2007-08
Detaljprojektering av en restaurering och projekteringsledning vid en restaurering  och ombyggnad 2009-10
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktning 2013

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kinna kyrka

Uppfördes: 1879
Beställare: Kinna församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Åtgärds- och konserverings- program för kyrkogården 2005
Projektering av restaurering av innertak m m 2006-07
Projektering av möbler, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Istorps kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Smögens kyrka

Uppfördes: 1904-05
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004-05
Projektering av en tornrestaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Garantibesiktning 2010
Projektering av en fönsterrestaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning m.m. 2018-19
Projektering av renovering av koret 2018

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kungshamns kyrka

Uppfördes: 1879-80/1903
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av tornet 2004-05
Garantiavstämning 2007
Garantibesiktning 2011
Vård- och underhållsplan 2010-11

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Väne-Ryrs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1731
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Påbörjad projektering av ombyggnad av entré med handikappsramp 2004
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2005
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Projektering av handikappsramp och tilläggsisolering av vinden 2006-08
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Pastorsexpeditionen, Ceciliagården i Lilla Edet

Kyrkliga byggnader, Ny- och tillbyggnader


Fuxerna kyrka i Lilla Edet

Uppfördes: 1769
Beställare: Fuxernas-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Åsbräcka kyrka

Uppfördes: 1714
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2004
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Bokenäs gamla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skredsviks kyrkliga samfällghet genom Uddevalla kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering m m 2004-06.
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Sankt Peders kyrka i Lödöse

Uppfördes: 1845-46
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en fönster- och portrestaurering 2004-06
Garantibesiktning 2008
Projektering av en yttre och inre restaurering av kyrkan 2009
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-11
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skepplandas kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1698
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2003
Upprättande av en vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering 2004
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförandet 2006-07

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tunge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhållsplan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Hålanda kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhålls plan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015
Projektering av en restaurering av stigluckan 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Krokstrands kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Hamburgssunds kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klövedals kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1847
Beställare: Tjörns pastorat
Uppdrag: Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia och torn samt restaurering avklockhus 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning etapp 1 fönsterrenovering 2003, etapp 2 restaurering avport kyrkogård, undersökningar av vägg- och takmålningar och ny textilförvaring 2004 och etapp 3 restaurering och tillbyggnad av kyrkobyggnad inkl kvalitetsansvar ochrestaurering av klockhus 2005
Garantibesiktningar 2005, 2008 och 2011
Vård- och underhållsplan och åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmuraretapp 1 2010
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-14
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Västerlandas kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tossene kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1859-60
Beställare: Tossene kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Utlåtande över planerade åtgärderut- och invändigt 2001
Projektering, byggledning,kontroll och slutbesiktning vid renovering av tornfasaderm m 2013

Kyrkliga byggnader


Marstrands kyrka

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Skees kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Bärfendals kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Götenes kyrka och klockstapel i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Lyckes kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Valla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Gravkor 1663-64 i övrigt 1861
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Underhållsbesiktning med underhållsplan 1998-99
Projektering av en yttre och inre restaurering med konstuktion av reparation av klockbjälklag 1999-2000
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar ochslutbesiktning vid genomförande 2000-01
Garantibesiktningar 2002-03
Vård- och underhållsplan 2003-04
Åtgärds- och konserveringsprogram förkyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 1 2007-08
Förslag till en inre ombyggnad 2007-08
Projektering av en yttre restaurering mm 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning mm 2016
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Projektering av Lapidarium 2015
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Stenkyrkas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1843
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av inre putsskador inkl kostnadsbedömning 1998
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre putsrestaurering och fönsterrenovering genomförd 2000
Garantibesiktning 2002
Vård- och underhållsplan 2003-04, Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av  kyrkogårdsmurar etapp 1 2006
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta åtgärder 2010-11
Projektering av en yttre renovering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12
Garantibesiktningar 2014 och
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av restaurering av kyrkogårdsmuren väster om kyrkan 2012
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 3 2014-16
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Ytterbys kyrkoruin i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Bohusläns museum/Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktningsutlåtande om murverksskador 1998
Projektering av en restaurering 1998 och 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta arbeten 1998
Garantibesiktning 2000
Vård- och underhållsplan 2008-09
Åtgärdsplan för murar m m på kyrkogården 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en allomfattande restaurering 2011
Projektering av murrestaurering 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2013-15

Kyrkliga byggnader, Ruinvård, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Lane Ryrs kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Ucklums kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ale Skövde kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skiffertak på Kristinehamns kyrka

Kyrkliga byggnader


Landskyrkan i Alingsås

Uppfördes: 1831 
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning, arbets- och materialbeskrivning vid en renovering av tornets södra fasad 1996-98
Skadebesiktning och projektering av nytt golvbjälklag m m 2011

Kyrkliga byggnader


Härnas kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Dalskogs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader


Gärdhems kyrkoruin i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Hällstads kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Trollhättans kyrka

Uppfördes: 1862
Arkitekt: Adolf W Edelsvärd Beställare: Trollhättans kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av mureri- och putsarbeten på tornet och sydvästra delen 1994
Rådgivning vid genomförande 1995
Rådgivning om vårdplanearbete 2002
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader


Hols kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Gunnarsnäs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader


Uddevallas kyrka med gravkapell och pastorsexpedition

Kyrkliga byggnader


Sundals Ryrs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader, Granitmurverk


Hemsjö kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1859
Beställare: Alingsås kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning vid en fasadrenovering 1993
Rådgivning vid garantibesiktning 1996
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2009

Kyrkliga byggnader


Kärråkras kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Ornungas gamla kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader

Till sidans topp