Publikationer, föredrag m.m.

Licentitatavhandling 2004

Abstrakt licentitatavhandlingen i pdf


Doktorsavhandling 2006

Abstrakt doktorsavhandlingen i pdf


Reviderad doktorsavhandling 2007

Doktorsavhandlingen ingår i serien GÖTEBORGS STUDIES IN CONSERVATION Volym GSC nr 20 utgiven av ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. Utkom i maj 2007. Beställ hos: Acta Universitatis Gothoburgensis, P.O.Box 222, SE-405 30 Göteborg, Sweden. gunet.sharepoint.com/:w:/s/sy-grp-acta-universitatis-gothoburgensis/EfHVu7vkAsdAr5f88OpISNcBIq4QyMTgCQEH7VMyzw2mag?e=hXVetO


Artikel Aggregate shape and orientation in historic mortars 2007

Tillsammans med Jan Erik Lindqvist. Startbild presentation vid EMABM:s 11:e Europaseminarum i Porto 5-9 juni 2007.

Artikel Aggregate shape and orientation in historic mortars i pdf


Föredrag Hydrauliska kalktyper i medeltida byggnader 2007

Expertseminarium om domkyrkoruinen i Kirkjubøur på Färöarna 12-14 juni 2007.

Föredrag Hydrauliska kalktyper i medeltida byggnader i pdf


Artikeln Naturligt hydrauliskt kalkbruk 2007

På ett seminarium med hantverks- och materialperspektiv på Jamtli i Östersund 2006 höll Sölve Johansson ett föredrag om Naturligt hydrauliskt kalkbruk. Artikeln bygger på detta föredrag.

Artikeln Naturligt hydrauliskt kalkbruk 2007 i pdf


Rapport De gamla bruken i Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m.fl. medeltida byggnader på Färöarna: Resultat av bruksundersökning 2008

Rapport De gamla bruken i Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m.fl. medeltida byggnader på Färöarna: Resultat av bruksundersökning 2008 i pdf


Rapport vedrørende Magnuskathedralens bevaringsforhold 2008

Poul Klenz Larsen. Inklusive redovisning av författarens bruksundersökning.

Rapport vedrørende Magnuskathedralens bevaringsforhold 2008 i pdf


Föredrag Hydraulic Lime Mortar in Sweden with examples of natural and early Portland cement 2008

Med anledning av restaureringen av Oscarshalls slott har ett FoU-projekt startats om tidig cement i Norge, Roman and Portland Cements, i vilket Sölve Johansson deltager. På ett seminarium i Oslo i november höll han ett föredrag om Hydraulic Lime Mortar in Sweden with examples of natural and early Portland cement.

Föredrag Hydraulic Lime Mortar in Sweden with examples of natural and early Portland cement 2008 i pdf


Artikel Sub-hydraulic binders in historic mortars 2009

Tillsammans med Jan Erik Lindqvist. Startbild presentation vid RILEM-konferensen Repair Mortars for Historic Masonry i Delft 26-28 januari 2005.

Abstrakt RILEM Paper - 21. Sub-hydraulic binders in historic mortars

Artikel Sub-hydraulic binders in historic mortars 2009 i pdf


Föredrag Putsade fasader 2008

På en temadag om Renovera rätt din bostadsrätt av Svenska föreningen för byggnadsvårdi Linköping i november 2008 höll Sölve Johansson ett föredrag om Putsade fasader. En repris av temadagen ägde rum i Göteborg i april 2009.

Föredrag Putsade fasader 2008 i pdf


Föredrag Brukens, putsstrukturernas och putsfärgernas utveckling i Norden 2009

På Nordiskt Forum för Byggnadskalks årsmöte i Kalmar i oktober 2009 presenterade Sölve Johansson en del av en pågående postdoc-forskning om Brukens, putsstrukturernas och putsfärgernas utveckling i Norden i form av en förenklad tabell.

Föredrag Brukens, putsstrukturernas och putsfärgernas utveckling i Norden 2009 i pdf


Föredrag Putsade fasader - material och metoder vid renovering 2009

På en temadag Folkhemmets byggnader om varsamt underhåll av flerfamiljshus i Umeå inovember 2009 höll Sölve Johansson en föreläsning om Putsade fasader – material och metoder vid renovering

Föredrag Putsade fasader - material och metoder vid renovering 2009 i pdf


Föredrag Murrenovering med traditionella metoder 2010

På en kursdag i Söderköping i februari 2010 i regi av Föreningen Sverige och Norges kanaler höll Sölve Johansson en föreläsning om Murrenovering med traditionella metoder.

Föredrag Murrenovering med traditionella metoder 2010 i pdf


Presentationer om historiska bruk 2010

På en konferens om historiska bruk i Prag i september 2010 presenterades dels ett paper om skifferkalkbruk Traditional Mortars with Burned Alum Shale as Artificial Pozzolan skriven av Sölve Johansson och Jan Erik Lindqvist på CBI Betonginstitutet i Borås, dels ett paper om restaureringen av domkyrkoruinen i Kirkjubøur på Färöarna The Restoration of the Cathedral at Kirkjubøur in the Faroe Islands skriven av Poul Klenz Larsen Nationalmuseet i Danmark, Thorborg von Konow i Helsingfors och Sölve Johansson.

Artikel The Restoration of the Cathedral at Kirkjubøur in the Faroe Islands i pdf

Föredrag The Restoration of the Cathedral at Kirkjubøur in the Faroe Islands i pdf


Fuktproblematik i oputsade sten- och tegelkyrkor i Göteborgs stift 2010

Sölve Johansson har under 2010 medverkat i ett projekt i regi av Göteborgs stift om Fuktproblematik i oputsade sten- och tegelkyrkor i Göteborgs stift.

På en fastighetsdag för Göteborgs stift i Örgryte i oktober 2010 om Fuktproblematik i oputsade kyrkor höll Sölve Johansson ett föredrag om Kungshamns och Smögens kyrkor - Nedmontering och nymurning. Företaget ansvarade för restaureringen av de båda kyrkornas torn 2005 respektive 2008.)

Bok Fuktproblematiki oputsade sten- och tegelkyrkor i Göteborgs stift 2010 i pdf

Föredrag Metoder material och erfarenheter Kungshamns och Smögens kyrkor i pdf


Artikel Historic Mortars with alum shale as an artifical pozzolan 2012

En undersökning genomförd tillsammans med Jan Erik Lindqvist vid CBI i Borås. Publicerades 2012 av RILEM på Springer förlag. Ingår i boken Historic Mortars, Characteration, Assessment and Repair.

Boken går att köpa på Adlibris alternativt direkt från förlaget Springer.

Artikel Historic Mortars with alum shale as an artifical pozzolan 2012 i pdf


Föredrag 2013 Hydraulisk kalkproduktion i Norden från 1030 till 1977

På ett danskt möte om hydraulisk kalk inom Nordiskt Forum för Byggnadskalk i Raadvad i mars 2013 höll Sölve Johansson en föredrag om Hydraulisk kalkproduktion i Norden från 1030 till 1977 – En översikt i tid och rum.

Föredrag Hydraulisk kalkproduktion i Norden från 1030 till 1977 i pdf


Föredrag Produktion och användning av hydrauliskt kalkbruk i Norden från 1030 till 1977

På Nordiskt Forum för Byggnadskalks konferens i Stockholm 10-12 oktober 2013 höll Sölve Johansson ett föredrag. Föredragets titel: Produktion och användning av hydrauliskt kalkbruk i Norden från 1030 till 1977 - En översikt i tid och rum.


Föredrag SKÅNEKALK

Senast presenterades dessa undersökningar genom ett föredrag hos Bjäre Arkeologivänner i Förslöv den 26 februari 2015. Föredragets titel: Skånekalk - Produktion och användning som byggnadskalk från 1000-talet till idag.

Föredrag SKÅNEKALK


Artikeln Development of mortars in Sweden during the period 1800 to 1950 2016

Tillsammans med Jonny Eriksson vid Dacapo i Mariestad och Jan Erik Lindqvist vid CBI i Borås. Presenterades på konferensen Historic Mortars Conference på Santorini i Grekland 10-12 oktober 2016.

Artikeln Development of mortars in Sweden during the period 1800 to 1950 2016 i pdf


Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid 2017

Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid 2017 i pdf


Rapport Gullbergs fäste under Skansen Lejonet 2017

Rapport Gullbergs fäste under Skansen Lejonet 2017 i pdf

Till sidans topp