Företagshistorik

25 sept 1987 grundades företaget av Sölve Johansson som enskild firma i Vänersborg.

1987-90 Företaget drevs som bisyssla vid sidan om anställning. Verksamheten bestod främst av projektering av fasadrenoveringar och produktion av information om mureri- och putsarbeten.

1991 Ombildning till aktiebolag, övergång till huvudsysselsättning för företagets ägare och flyttning till de nuvarande lokalerna i Trollhättan. Verksamheten utvidgades till att omfatta bl.a. kyrkorestaureringar och ruinvård.

1992 I mars anställdes en administratör och i juli en byggnadsingenjör. Antalet anställda har därefter fram till 2016 varierat mellan tre och fyra personer.

1993-94 Den varsamma ombyggnaden av Hamnmagasinet i Trollhättan. Projektet erhöll 1994 diplom för god byggnadsvård av Svenska föreningen för byggnadsvård.

1996 Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 upprättades.
Verksamheten utvidgades till kvalitetsansvar, senare kontrollansvar behörighet K, enligt PBL.
Medlemskap erhölls i branschorganisationen Arkitekt- och Ingenjörsföretagen numera STD (Svensk Teknik & Design) och härmed även i Almega och delägarskap i Svenskt Näringsliv.

1998 Verksamheten utvidgades till att omfatta vård- och underhållsplaner särskilt för kyrkobyggnader enligt en av företaget utvecklad modell.

1999 En ny del av verksamheten blev restaurering av stenvalvsbroar.

2002-06 Avtal träffades med Företagsforskarskolan NMK - Naturliga material med inriktning mot Miljö- och Kulturvård - för att utveckla FoU-projektet Hydrauliskt kalkbruk.
Resulterade i en doktorsavhandling i ämnet av Sölve Johansson vid Chalmers Tekniska Högskola i september 2006.

2007 Verksamheten kom att utvidgas till uppdragsforskning särskilt gällande bruk ur historisk och restaureringsteknisk synvinkel.

2011 Medlemskap i ICOMOS.

2018 Företaget flyttar sitt säte till Helsingborg.

Till sidans topp

Innehåll