Några av våra projekt

Här visar vi upp några av de projekt vi arbetat med i bakvänd kronologisk ordning sedan 1987. Är du intresserad av någon speciell typ av projekt använd etiketterna till höger.

I ett flertal av byggprojekten ingår yttre såväl som inre arbeten liksom såväl projektering som medverkan under genomförandet.

Klicka på bilderna för att se större version.


Grängshyttans kvarn i Närke

Uppfördes: 1888
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Förslag på vad som bör ske med byggnaden – bevaras eller rivas? 2020

Kulturbyggnader


Ruinen av Skogaholms hammarruin i Närke

Uppfördes: 1798. Blev ruin 1930.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering 2020

Kulturbyggnader, Ruinvård


Granbergsdals hytta i Värmland

Uppfördes: 1642. Lades ned 1925.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av stödmur m.m. 2020

Kulturbyggnader


Trehörnings masugn i Närke

Uppfördes: 1636. Lades ned 1889.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av murverk m.m. 2020

Kulturbyggnader


Kungsgatan 15 i Trollhättan

Uppfördes: 1910
Beställare: AB Eidar Trollhättans bostadsbolag
Uppdrag: Projektering av en fasad- och takrenovering 2019-21

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Ramshyttans rostugn m.m. i Ramsberg i Västmanland

Uppfördes: Rostugnen byggdes 1865. Hyttan grundades på 1540-talet.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering 2019

Kulturbyggnader, Ruinvård


Karlanda kyrka i Värmland

Uppfördes: 1776-78
Beställare: Nordmarkens pastorat
Uppdrag: Utlåtande om putsskador på tornfasaden 2019

Kyrkliga byggnader


Varnhems klosterruin

Uppfördes: 1148
Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Uppdrag: Åtgärdsplan 2019
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering etapp 1 2020-21 och 2 2021-22

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Kungsäters kyrkoruin i Västergötland

Uppfördes: Förmodligen på 1200-talet
Beställare: Veddige-Kungsäters församling
Uppdrag: Projektering för en restaurering 2019

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Alingsås rådhus

Uppfördes: 1769
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Utredning av fukt- och saltskador i grunden och den tegelvälvda källaren 2018-19
Projektering av restaurering av sockel och tegelvälvd källaren m.m. 2019
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2020

Kulturbyggnader


Kroppa kyrka med ekonomibyggnad i Värmland

Uppfördes: 1882-84 och 1900-45
Beställare: Filipstads församling
Uppdrag: Projektering av en renovering av fasad och tornspira 2018-19
Rådgivning vid fasadrenovering av ekonomibyggnaden 2018-19
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering av ekonomibyggnaden 2019
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av tornfasaden och tornspiran 2019-20
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av fasaden och skiffertaket på långhuset och koret 2020-21

Kyrkliga byggnader


Mur vid Rydbovägen i Rydboholm i Västergötland

Uppfördes: 1920- eller 1930-talet
Beställare: Viskaforshem AB
Uppdrag: Projektering av en renovering 2018
Byggledning och kontroll vid genomförande 2019

Kulturbyggnader


Fintatorps gård på Skutberget vid Karlstad

Uppfördes: 1761/1800-talets början
Beställare: Karlstads kommun
Bevarandeutredning 2018
Projektering av en restaurering 2019-20
Byggnadsarkeologisk undersökning av mangårdsbyggnaden 2021
Kontroll vid genomförande 2020-22

Kulturbyggnader


Bastion Carolus Dux, Kassematt Bastion Carolus IX Rex, Sandbastionen och Otterhälleverken samt Kronhuset i Göteborg

Uppfördes: Omkr 1695, omkr 1695, 1688 och 1690-talet samt 1642-55
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökningar i samband med arkeologiska undersökningar 2018

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Sköllersta kyrka i Närke

Uppfördes: 1250-1319
Beställare: Arkitektur & Byggnadsvård AB, Örebro
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av ursprunglig puts och gamla putsfärger i sakristian 2018

Kyrkliga byggnader


Stenvalvsbro vid Skalstugan i Jämtland

Uppfördes: 1848-55
Beställare: Byservice AB, Åre
Uppdrag: Rådgivning om en restaurering 2017

Stenvalvbroar


Villa Solfrid vid Kyrkesund i Bohuslän

Uppfördes: 1916
Arkitekter: Karl Hansson och Hjalmar Cornelisen
Beställare: Elin Sundbergs stiftelse
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en yttre restaurering 2016-18
Garantibesiktning 2019

Kulturbyggnader


Skansen Lejonet i Göteborg

Uppfördes: 1687-88
Arkitekt: Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning i samband med en arkeologisk undersökning 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Surte begravningsplats

Uppfördes: 1905
Beställare: Nödinge församling
Uppdrag: Projektering av en murrestaurering 2016

Kyrkogårdar


Kullens fyr

Uppfördes: 1899-1900
Arkitekt: Magnus  Dahlander
Beställare: Sjöfartsverket
Uppdrag: Projektering, kontroll och slutbesiktning vid en yttre renovering 2016-18
Åtgärdsprogram för restaurering av lanterninen 2017
Genomfördes utan vår medverkan 2018
Garantibesiktning 2019

Kulturbyggnader


Kraftcentralen i Norberg

Uppfördes: 1910
Beställare: Norbergs kommun
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid en yttre restaurering 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Älvsborgs slott, Gamla järnvågen, Skansen Lejonet, Bastion Gustavus Magnus i Göteborg

Uppfördes: 1540-1650, 1682-99, 1687-88 och 1691-93
Arkitekt: Skansen Lejonet och Bastion Gustavus Magnus Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning vid arkeologiska undersökningar 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader, Slott


Surte kyrka

Uppfördes: 1912
Arkitekt: Sigfrid Ericsson
Beställare: Nödinge församling
Uppdrag: Projektering av en omfogning av stenfasaden på och stenmurar vid kyrkan 2015
Anbudsinbjudan inklusive utvärdering 2016-17
Genomfördes utan vår medverkan 2017

Kyrkliga byggnader


Karlstads domkyrka

Uppfördes: Långhuset 1722-30. Tornet 1734-37.
Beställare: Karlstads pastorat
Uppdrag: Projektering av en fasadrenovering 2015
Genomfördes utan vår medverkan 2016

Kyrkliga byggnader


Gasverket och Spaltgasverket vid Hjorthagen och Tjärfabriken vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Beställare: Stockholms stad
Uppfördes: 1890-1971, 1972-2011 och 1915-18
Uppdrag: Besiktningar inför exploatering 2015-19
Byggnadsteknisk utredning om spaltgasverket 2016
Utredning av flyttning av Tjärfabriken 2016. Revs pga. föroreningar 2019
Bevarandeutredning för delar av spaltgasverket 2020-21

Kulturbyggnader


Eric Ugglas skola i Skövde

Uppfördes: 1875-77
Arkitekt: E V Langlet
Beställare: Skövde kommun
Uppdrag: Projektering av en restaurering av putsade tak 2015-16

Kulturbyggnader


Norra Liden 25-35 i Göteborg

Uppfördes: 1880-1900
Beställare: BRF Otterhällan 1
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbeskiktning av en restaurering av naturstensmurar  2015

Granitmurverk


Helsingborgs fyr och lotshus

Uppfördes: 1888-89
Arkitekt: John Höjer
Beställare: Sjöfartsverket
Uppdrag: Projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasad- och takrenovering 2015-16
Utredning av åtgärder på kupolens stomme och inre delar 2016
Garantibesiktning 2018

Kulturbyggnader


Stockholms stadsmuseum

Uppfördes: 1663-80
Arkitekt: Nicodemus Tessin d ä och d y
Beställare: Stockholms stad
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid fasadrenovering 2014-15
Genomfördes utan vår medverkan 2017-18

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Brønnums Hus vid Kgs. Nytorv i Köpenhamn

Uppfördes: 1865-66
Arkitekt: Ferdinand Wilhelm Jensen
Beställare: SEIR Materialeanalyse A/S
Uppdrag: Rådgivning om val av och framtagning av recept till reparationsbruk på fasad av tidigt portlandcement 2014

Kulturbyggnader


Göteborgs domkyrka

Uppfördes: 1620-talet och framåt
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Undersökning av bruken i äldre grundmurar till domkyrkan i samband med en arkeologisk undersökning 2013-14

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Stockholms stadshus

Uppfördes: 1911-23
Arkitekt: Ragnar Östberg
Beställare: Stockholms stad
Uppdrag: Besiktning av tegelfasader mm 2013
Framtagning av recept på mur/fogbruk mm inkl analyser och provning på plats 2014
Projektering, kontroll och slutbesiktning av en omfogning av naturstensmurarna vid Birgerskansen och Skärgårdsstranden 2014
Projektering, kontroll och slutbesiktning av en omfogning av tegelfasaden på Västpartiet åt söder och Måntornet 2014
Projektering av en omfogning av grå kalkstensgolv och tegelgolv 2014
Projektering av en omfogning av tegelfasaden på norra längans norra fasad 2015

Granitmurverk, Kulturbyggnader


Herrborum i Östergötland

Uppfördes: 1638
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering av en fasadrestaurering av huvudbyggnaden 2013-14
Kontroll av genomförande 2014-19

Herrgårdar


Tunafors fabriker i Eskilstuna

Uppfördes: 1868
Beställare: PEAB Bostad AB
Uppdrag: Projektering av ut- och invändiga putsrenoveringar m m vid ombyggnad till bostäder av Hus A-F 2013
Kontroll vid genomförande 2014
Besiktning av industriskorsten 2013

Kulturbyggnader


Borås krematorium

Uppfördes: Ursprungligen 1944. Om och tillbyggnad 2014
Arkitekt: Harald Ericson resp MA-Arkitekter AB, Borås
Beställare: MA-Arkitekter AB/Borås pastorat
Uppdrag: Projektering av en flyttning av naturstensmurar 2013
Kontroll vid genomförande 2014


Göta kanal

Uppfördes: 1810-32
Upphovsman: Baltzar von Platen
Beställare: AB Götakanalbolaget
Uppdrag: Rådgivning vid planerad restaurering av kallmurar vid kulvertarna till Norrkvarns övre sluss 2012

Kanaler


Silleruds kyrka i Värmland

Uppfördes: 1887-88
Arkitekt: E V Langlet
Beställare: Silleruds församling/Nordmarkens församling
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering 2012
Revidering av handlingar, förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan mm 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning 2016
Garantibesiktning 2019

Kyrkliga byggnader


Bancks Mausoleum på Donationskyrkogården i Helsingborg

Uppfördes: 1908
Beställare: Byggnadshantverk
Uppdrag: Utlåtande om putsfärg vid en restaurering 2012

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Marbostugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1600-talets slut. Flyttades till Ramnaparken 1914
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Projektering av en restaurering 2011-12
Kompletterande projektering, medverkan vid upphandling och kontroll vid genomförande 2017-18

Kulturbyggnader


Sockenstugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1768 i Kinnarumma. Flyttades till Ramnaparken omkr 1912
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av en restaurering 2011-12
Kontroll vid genomförande 2012-13

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Stålgatan 31 i Helsingborg

Uppfördes: 1925-26
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid renovering, om- och nybyggnad 2011-18

Kulturbyggnader


Guldhedstorget 1 i Göteborg

Uppfördes: 1944
Beställare: Wallenstams Bostad AB
Uppdrag: Skadebesiktning och projektering av en fasadrenovering 2011
Slutbesiktning av fasad- och takarbeten 2012
Garantibesiktning 2014
Garantibesiktning 2017

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Byggnad 4:0 i Vänerparken i Vänersborg

Uppfördes: 1960
Beställare: Vänerparken Property Investment KB
Uppdrag: Kostnadsuppskattning för en planerad fasad-och takrenovering 2011
Projektering av en fasad- och takrenovering m m 2012
Byggledning, kontroll, kontrollansvar och slutbesiktning vid genomförande 2013-14

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Kungälvs kyrka

Uppfördes: 1679-88
Beställare: Kungälvs pastorat
Uppdrag: Utvärdering av anbud på konservatorsarbeten 2011
Byggledning och slutbesiktning vid genomförande 2012
Projektering av en yttre restaurering 2012
Byggledning, kontroll ochslutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning 2016

Kyrkliga byggnader


Brahehus slottsruin i Småland

Uppfördes: 1638 - omkr 1660
Beställare: Svevia AB
Uppdrag: Kompletterande projektering och kvalitetskontroll m m vid en restaurering 2011-12

Ruinvård, Slott


Gamla prästgården i Alingsås

Uppfördes: 1904
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid målningsarbeten m m 2011

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Nolby prästgård i Alingsås

Uppfördes: 1820-talet
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en yttre och delvis inre renovering 2011

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Bostadshuset Residensgatan 2 i Vänersborg

Uppfördes: Fängelse 1851. Ombyggnad till bostadshus 2003 
Arkitekt: Carl Fredrik Hjelm, Stockholm
Beställare: Bostadsrättsföreningen Borgen
Uppdrag: Projektering av skärmtak över loftgångar 2010-11

Kulturbyggnader


Norra Härene kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Sävare församling
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2012

Kyrkliga byggnader


Dalslands kanal

Uppfördes: 1864-68
Beställare: Dalslands kanal AB
Uppdrag: Projektering av en restaurering av kanalmurverk vid Lennartsfors slusstation 2010-11
Rådgivning vid restaurering av slussar vid Håveruds slusstation 2012

Kanaler


Bälinge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av yttre målningsarbeten 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011

Kyrkliga byggnader


Gamla kyrkogården, Västra kyrkogården och Skogskyrkogården i Kungälv samt Gamla kyrkogården vid Ytterby kyrkoruin och Nya kyrkogården vid Ytterby kyrka i Ytterby

Uppfördes: 1564, 1859, 1918, omkring 1100 och 1882
Beställare: Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Åtgärdsplaner för restaurering av murar, grindar m m på kyrkogårdarna i Kungälvs pastorat 2010
Projektering av murrestaureringar på Skogskyrkogården i Kungälv och Nya kyrkogården vid Ytterby kyrka etapp 1 och 2 2010 
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar på Skogskyrkogården i Kungälv och Nya kyrkogården vid Ytterby kyrka 2011-12
Projektering av murrestaureringar på Gamla kyrkogården i Kungälv, Gamla och Västra kyrkogårdarna i Kungälv och Gamla kyrkogården vid Ytterby kyrkoruin 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktningvid genomförande 2013-15

Kyrkogårdar


Värnamo Gummifabrik i Värnamo

Uppfördes 1932-2000
Beställare: MA Arkitekter AB, Borås / Värnamo kommun
Uppdrag: Projektering för en renovering av tegelfasaderna 2010 i samband med en projektering för en ombyggnad av fabriken till ett utvecklingscentrum för utbildning, kultur och näringslivsservice m m
Etapp 1 genomfördes 2010-14

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gäsenestugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: Förmodligen 1777
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av takarbeten m m 2009-10
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2012

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Askums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1878-80
Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2010
Projektering av en restaurering av naturstensfasaden mm 2015
Totalt har 63 vård- och underhållsplaner upprättats sedan 2002
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2017
Garantibesiktning 2019
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Christinae kyrka i Alingsås

Uppfördes: Långhus-kor 1642-51 samt torn och sakristia 1788-91
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011

Kyrkliga byggnader


Bjurbäcks kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1897-99
Arkitekt: Förvaltare Johan Viktor Zelander, Ryfors bruk
Beställare: Mullsjö - Sandhems församling
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en yttre restaureringetapp 1 omläggning av skiffertak mm 2010
Garantibesiktning 2013
Projektering av en yttre restaurering etapp 2 ommålning mm 2010
Genomfördes utan vår medverkan 2013

Kyrkliga byggnader


Fagerhults kapell

Uppfördes: 1919-21
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Degerfors kyrka

Uppfördes: Kyrka 1892 gravkapell 1918 och kyrkogårdsmurar 1972
Beställare: Degerfors-Nysunds församling
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering av kyrkogårdsmurar 2009
Slutbesiktning 2011
Projektering av en yttre restaurering av gravkapell 2011

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Näs kyrka i Jämtland

Uppfördes: Långhus-kor 1100-talet. Torn 1820
Beställare: Byggkultur Mittkonsult AB, Härnösand
Uppdrag: Åtgärdsförslag för putsade fasader på tornet vid en fasadrenovering 2009

Kyrkliga byggnader


Ödenäs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1840
Arkitekt: Fredrik Wilhelm Scholander
Beställare: Alingsås kyrkliga samfällighetUppdrag: Projektering, byggledning och  slutbesiktning av en yttre  restaurering 2009-10

Kyrkliga byggnader


Högstorps kyrkogård i Lilla Edet

Uppfördes: Högstorps kyrkogård 1881
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkogårdar


Havstenssunds kapell

Uppfördes: 1938
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Bostadshuset Södra Ringgatan 31 i Alingsås

Uppfördes: 1931
Beställare: Privatpersoner
Uppdrag: Projektering av en fasadrenovering 2009
Slutbesiktning 2011

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Resös kyrka

Uppfördes: 1913-16
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Lurs kyrka

Uppfördes: 1862-68
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tanums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Tornet omkring 1660. I övrigt 1825-29
Beställare: Tanums pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009
Projektering av trappa till läktaren mm 2014

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Mos kyrka

Uppfördes: 1664
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Naverstads kyrka

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Trefaldighetskyrkan i Arvika

Uppfördes: 1909-11
Arkitekt: Ivar Tengbom
Beställare: Arvika kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av ut- och  invändiga putsarbeten 2008
Rådgivning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader


Affärs- och bostadshusen kv Neptun 6 Österlånggatan 41 och Storgatan 40 i Trollhättan

Uppfördes: 1912 och 1924
Beställare: Riksbyggen
Uppdrag: Projektering för en fasad- och takrenovering 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Affärs- och bostadshuset Nordhemsgatan 63 i Göteborg

Uppfördes: Omkring 1910
Beställare: ELU-Konsult AB/ Wallenstams Bostad AB
Uppdrag: Skadebesiktning med åtgärdsförslag inför en planerad fasadrenovering 2008
Slutbesiktning 2009-10
Garantibesiktning 2012

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Stora Lundby kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1728-30
Beställare: Stora Lundby-Östads kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering m m av en yttre restaurering 2008
Byggledning, kontroll, slutbesiktning vid genomförande 2010
Projektering av en inre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12

Kyrkliga byggnader


Grottkyrkan Yemrähannä Krestos vid Lasta i Etiopien

Uppfördes: Tidig medeltid
Beställare: Docent Ewa Balicka-Witakowska, Uppsala universitet
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslipsanalyser och svepelektronmikroskopi/energidispersiv röntgenspektrometri utförda av CBI i Borås ange sammansättningen hos ut- och invändiga putsbruk
Det visade sig vara gips- inte kalkbruk
Putsen är nedtill ytbehandlad med bivax som fuktspärr
Presentationer: Rapport 2008 som kommer att ingå i en planerad publikation

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Grebbestads kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1890-92
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2008
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Granitmurverk, Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Filipstads kyrka och f d bårhus

Uppfördes: 1779-85 och 1850-1900
Beställare: Filipstads församling
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktningar av fasadrenoveringar etapp 1-5 2007-19
Projektering av skyddsglas för korfönstret 2015

Kyrkliga byggnader


Vä kyrka i Skåne

Uppfördes: Omkr 1130
Beställare: Konservator Herman Andersson AB
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslips- och kemiska analyser utförda av CBI i Borås undersöka putsbruket med de romanska kalkmålningarna inför en planerad restaurering Kalkbruket visade sig vara ett luftkalkbruk baserat på underbränd Ignabergakalk, dvs en lokal hydaulisk kalk
Presentationer: Rapport 2008

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Rönnängs kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1794-95
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering och ombyggnad 2008-09
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en yttre renovering 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klädesholmens kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1793-94
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia 2008-09
Byggledning, kontroll, kvalitets- ansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en ombyggnad av den södra tornfasaden 2016
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ombyggnad av den södra tornfasaden inklusive timmerreparation 2016-17
Garantibesiktning 2019-20
Projektering av en yttre renovering 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Malmöns kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1796-97 i Lysekil.
Flyttades till Bohus Malmön 1906 och stod klar 1907
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktning av skadad tornöverdel 2007
Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering för en reparation av tornöverdelen 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Alströmerska magasinet i Alingsås

Uppfördes: 1731
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Rådgivning om putsarbeten 2007
Projektering av en yttre restaurering 2021

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Ramnakyrkan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1690-91.
Flyttades till Ramnaparken 1912
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av en omlägg ning av spåntaket 2007
Genomfördes 2009

Kyrkliga byggnader


Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m fl medeltida byggnader på Färöarna

Uppfördes: Domkyrkan: Omkr 1300 Sockenkyrkan: 1200-talet Likhuset: Medeltiden Munkastovan Torshavn: Medeltiden
Beställare: Føroya Fomminnissavn
Samarbetspartners: Dr Jan Erik Lindqvist CBI i Borås och Dr Thorborg von Konow Tureida i Helsingfors
Uppdrag/resultat: Att genom tunnslips- och kemiska analyser bl a faställa det ursprungliga brukets sammansättning samt att få fram ett restaureringsbruk
Det är ett puzzolankalkbruk baserat på musselskalskalk och vulkanisk aska eller tuff som puzzolan, dvs färöiska råvaror
Presentationer: Rapport 2008
Undersökningen presenterades bl a på Nordiska Ruinsemineriet i Hamar i Norge i oktober 2008

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Östads kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1690/1945
Beställare: Stora Lundby-Östadskyrkliga samfällighet
Uppdrag: Energiutredning 2007
Byggledning och slutbesiktningvid installation av enny värmeanläggningm m 2008
Rådgivning vid renoveringen av tornets södrafasad 2009
Projektering av en inre restaurering av tornet 2013

Kyrkliga byggnader


Hammars säteri i Värmland

Uppfördes: 1760
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Medverkan vid projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2008

Fasad- och takrenoveringar, Herrgårdar


Solbergas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet

Beställare: Solberga kyrkliga samfällighet

Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2006
Projektering av en yttre restaurering samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007

Kyrkliga byggnader


Gamla vattentornet i Trollhättan

Uppfördes: 1901
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Projektering, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 2006
Rådgivning vid fuktåtgärder 2007
Förslag till fuktåtgärder 2016-17
Projektering av fasadrenovering och invändiga arbeten samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2018-19
Garantibesiktning 2021

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gamla gymnasiet i Karlstad

Uppfördes: 1752-59
Arkitekt: Carl Hårleman, C.J. Cronstedt och J.E. Carlberg Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdrag: Förprojektering för en fasad- och takrestaurering inklusive bl a bruksundersökning 2006
Projektering för en fasad- och takrestaurering 2007
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-10

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Lextorps kyrka i Trollhättan

Uppfördes: Kyrkan inkl församlingslokaler 1971-73. Brann 1987 men återuppfördes samma år. Tillbyggnad av församlingshem 1989 och 1998-2000
Arkitekt: Kyrkan inkl församlingslokaler Karl-Erik Ydeskog, Trollhättan Tillbyggnad församlingshem 1998-2000
Arkitekttriangeln, Trollhättan
Beställare: Trollhättans kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning om yttre och inre restaurering inkl utredning om takombyggnad 2006. 
Projektering av en yttre och inre restaurering inkl byggnads- och konservatorsarbeten och utredning om takombyggnad 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid  genomförande 2010-11

Kyrkliga byggnader


Affärs- och bostadshuset Andra Långgatan 22 i Göteborg

Uppfördes: 1884-85
Beställare: Brf Smacken
Uppdrag: Rådgivning inför en planerad renovering av gårdsfasaden och gårdsmurar samt restaurering av trapphuset 2006
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av gårdfasaden och gårdsmurarna samt provrestaurering av trapphuset 2006-07

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Ytterby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1870
Arkitekt: Edvard von Rothstein
Beställare: Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: För-, slut- och garantibesiktningar vid en inre restaurering 2006-08
För- och slutbesiktningar vid en yttre restaurering 2008
Garantiavstämning 2011-12
Åtgärdsplan för murar m m kyrkogård 2010
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av murar m m 2011-12
Utvärdering av anbud på konservatorsarbeten 2011
Byggledning och slutbesiktning vid genomförande 2012
Projektering av en restaurering av tornfasaden 2012
Garantibesiktningar mm 2011-14

Kyrkliga byggnader


Torps kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1868
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Långelanda kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1852
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid tornrestaurering och ommålning av fönster m m 2008-09
Geoteknisk utredning pågår sedan 2006.

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Myckleby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1848
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Åtgärdsprogram för Hus 3 Borås Öfvre Lokstallar

Kulturbyggnader


Åtgärdsprogram för Turisthotellet i Marstrand

Kulturbyggnader


Trons kapell i Vänersborg

Uppfördes: 1929-31. Om- och tillbyggnad 1964 och 1976-77
Arkitekt: 1929-31: A E Kumlien
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrsförsamling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Rådgivning, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid akuta åtgärder 2007-08
Projektering, byggledning,kontroll och slutbesiktning vid en fasad- och takrenovering 2012
Projektering av yttre och inre arbeten med tillgänglighetsanpassning m m 2013
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning av en renovering av kyl- och frysrum 2014-15

Kyrkliga byggnader


Vänersborgs kyrka

Från vård- och underhållsplan till genomförd restaurering och ombyggnad
Uppfördes: Långhus-kor 1784 och torn 1800
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs församlingUppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Beskrivning av arbeten på långhusvinden 2005
Förprojektering av en restaurering inkl bl a bruks- och färgundersökningar 2006-07
Upprättande av programhandlingar för en restaurering 2007
Kontroll av etapp I av en restaurering, dvs av åtgärder på läktartak, vind m m 2007-08
Detaljprojektering av en restaurering och projekteringsledning vid en restaurering  och ombyggnad 2009-10
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktning 2013

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kinna kyrka

Uppfördes: 1879
Beställare: Kinna församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Åtgärds- och konserverings- program för kyrkogården 2005
Projektering av restaurering av innertak m m 2006-07
Projektering av möbler, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Istorps kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Marieberg f d mentalsjukhus i Kristinehamn

Kulturbyggnader


Arkivbyggnaden vid Långelanda tingshus i Värmland

Kulturbyggnader


Smögens kyrka

Uppfördes: 1904-05
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004-05
Projektering av en tornrestaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Garantibesiktning 2010
Projektering av en fönsterrestaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning m.m. 2018-19
Projektering av renovering av koret 2018
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2019-20
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid ommurning av en del av koret 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kungshamns kyrka

Uppfördes: 1879-80/1903
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av tornet 2004-05
Garantiavstämning 2007
Garantibesiktning 2011
Vård- och underhållsplan 2010-11
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21
Medverkan vid akuta mureriarbeten på tornet 2021
Projektering av restaurering av gjutjärnsfönster 2021

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Nolhaga slott i Alingsås

Uppfördes: 1879-80
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Alingsås koimmun
Uppdrag: Åtgärdsprogram för restaurering av fasaddekorationer och framtagning av nya dekorationer 2004-05
Rådgivning vid fasadrenovering 2017-18
Utredning om ny takbalustrad åt söder 2020-21

Fasad- och takrenoveringar, Slott


Väne-Ryrs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1731
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Påbörjad projektering av ombyggnad av entré med handikappsramp 2004
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2005
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Projektering av handikappsramp och tilläggsisolering av vinden 2006-08
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Pastorsexpeditionen, Ceciliagården i Lilla Edet

Kyrkliga byggnader, Ny- och tillbyggnader


Fuxerna kyrka i Lilla Edet

Uppfördes: 1769
Beställare: Fuxernas-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Åsbräcka kyrka

Uppfördes: 1714
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2004
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Bokenäs gamla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skredsviks kyrkliga samfällghet genom Uddevalla kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering m m 2004-06.
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Sankt Peders kyrka i Lödöse

Uppfördes: 1845-46
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en fönster- och portrestaurering 2004-06
Garantibesiktning 2008
Projektering av en yttre och inre restaurering av kyrkan 2009
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-11
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skepplandas kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1698
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2003
Upprättande av en vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering 2004
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförandet 2006-07

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tunge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhållsplan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Hålanda kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhålls plan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015
Projektering av en restaurering av stigluckan 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Krokstrands kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Hamburgssunds kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Varbergs kurort, Hotell & Spa vid Apelviken i Varberg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Lantegendom i Sarlat i Frankrike

Kulturbyggnader


Krokslätts fabriker i Mölndal

Kulturbyggnader


Stadshuset i Skövde

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Binnebergs tingshus i Västergötland

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gamla Rådhuset i Skövde

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Klövedals kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1847
Beställare: Tjörns pastorat
Uppdrag: Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia och torn samt restaurering avklockhus 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning etapp 1 fönsterrenovering 2003, etapp 2 restaurering avport kyrkogård, undersökningar av vägg- och takmålningar och ny textilförvaring 2004 och etapp 3 restaurering och tillbyggnad av kyrkobyggnad inkl kvalitetsansvar ochrestaurering av klockhus 2005
Garantibesiktningar 2005, 2008 och 2011
Vård- och underhållsplan och åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmuraretapp 1 2010
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-14
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Västerlandas kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ängholmens träbro i Långedrag

Träbroar


Curmans villor i Lysekil

Uppfördes: Lillstugan 1878 och Storstugan 1880
Beställare: Curmans villor i Lysekil AB
Uppdrag: Förfrågningsunderlag m m för en utvändig ommålning/restaurering 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2002-06
Underhållsplan 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ommålning av Lillstugans fasader åt havet 2008
Byggledning och kontroll vid tjärning och ommålning av Lillstugans södra fasad 2012-13
Planering av en ommålning av Storstugans södra och östra fasader 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015
Planering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid ommålning av Lillstugans östra fasad 2015-16
Revidering av underhållsplan 2016

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Tandvårdshuset i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Tossene kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1859-60
Beställare: Tossene kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Utlåtande över planerade åtgärderut- och invändigt 2001
Projektering, byggledning,kontroll och slutbesiktning vid renovering av tornfasaderm m 2013

Kyrkliga byggnader


Byggnad 3 i Vänerparken i Vänersborg

Uppfördes: 1949/1991
Beställare: Vänerparken Property Investment KB
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av fasad m m 2001
Projektering, byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid en  balkongrenovering 2001-03
Skadebesiktning av balkonger 2006
Åtgärdsförslag för en fasadrenovering 2006
Projektering, byggledning, kontroll och  slutbesiktning vid fasadarbeten och  balkongrenovering 2011

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Marstrands kyrka

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Fredriksborg/Norra Strandverket i Marstrand

Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Skees kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Olidans kraftstation i Trollhättan

Uppfördes: 1906-21
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: Vattenfall AB
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 1999
Fortsatt teknisk utredning 2000
Projektering av förstahandsåtgärder (etapp I) 2001
Åtgärdsprogram för mureri- och putsarbeten på Maskinhallen 2012
Arbetsbeskrivning för omfogning av murkrön och lagning av invändig puts på Maskinhallen 2013
Kontroll vid genomförande 2013-14
Projektering, kontroll och slutbesiktning av omfogning och målning av järnfönster mm på Maskinhallen 2016
Kontroll vid omfogning av muren vid Olidehålan 2017

Granitmurverk, Kulturbyggnader


Norra fyren Nordkoster

Kulturbyggnader


Vänerborgs museum

Uppfördes: 1885-86
Arkitekt: Karl Kreuger
Beställare: Vänersborgs kommun
Uppdrag: Rådgivning inför konservering av marmoreringsmålningar i trappanläggningen 1999
Skade- och åtgärdsbesiktning av attika och dekorationer med kostnadsuppskattning 2006.
Projektering i byggledning, kontroll och slutbesiktning 2006-07
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering och vindsisolering m m 2013

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Stenvalvsbron vid Öxabäck i Västergötland

Stenvalvbroar


Tingshuset i Årjäng

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Bärfendals kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Gullmarsbergs säteri i Bohuslän

Herrgårdar, Vård och underhållsplaner


Rådhuset i Marstrand

Uppfördes: 1647, ombyggd på 1780-talet och 1867
Beställare: Kungälvs kommun
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 1999
Projektering, byggledning, kontroll, kvalitetskontroll och slutbesiktning vid en yttre och delvis inre restaurering 2001
Garantibesiktning 2002-04
Projektering av yttre och inre restaureringsarbeten 2010-11

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Arbetareföreningens hus i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Götenes kyrka och klockstapel i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Lyckes kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Valla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Gravkor 1663-64 i övrigt 1861
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Underhållsbesiktning med underhållsplan 1998-99
Projektering av en yttre och inre restaurering med konstuktion av reparation av klockbjälklag 1999-2000
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar ochslutbesiktning vid genomförande 2000-01
Garantibesiktningar 2002-03
Vård- och underhållsplan 2003-04
Åtgärds- och konserveringsprogram förkyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 1 2007-08
Förslag till en inre ombyggnad 2007-08
Projektering av en yttre restaurering mm 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning mm 2016
Garantibesiktning 2019
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Projektering av Lapidarium 2015
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Åtgärdsförslag för renovering av den putsade fasaden på Hvitfeldtska gravkoret 2021-22

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Tingshuset Kristinehamn

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Rådhuset i Karlstad

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Stenvalvsbron i Svenljunga

Stenvalvbroar


Stenkyrkas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1843
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av inre putsskador inkl kostnadsbedömning 1998
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre putsrestaurering och fönsterrenovering genomförd 2000
Garantibesiktning 2002
Vård- och underhållsplan 2003-04, Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av  kyrkogårdsmurar etapp 1 2006
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta åtgärder 2010-11
Projektering av en yttre renovering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12
Garantibesiktningar 2014 och
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av restaurering av kyrkogårdsmuren väster om kyrkan 2012
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 3 2014-16
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Rådgivning om Lapidarium 2020-21

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Ytterbys kyrkoruin i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Bohusläns museum/Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktningsutlåtande om murverksskador 1998
Projektering av en restaurering 1998 och 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta arbeten 1998
Garantibesiktning 2000
Vård- och underhållsplan 2008-09
Åtgärdsplan för murar m m på kyrkogården 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en allomfattande restaurering 2011
Projektering av murrestaurering 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2013-15

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Ruinvård, Vård och underhållsplaner


Societetshuset i Marstrand

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Grillhus vid Villa Strömsberg i Trollhättan


Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Kv Blåklockan i Karlstad

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Lane Ryrs kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Ucklums kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ale Skövde kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skiffertak på Kristinehamns kyrka

Kyrkliga byggnader


Landskyrkan i Alingsås

Uppfördes: 1831 
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning, arbets- och materialbeskrivning vid en renovering av tornets södra fasad 1996-98
Skadebesiktning och projektering av nytt golvbjälklag m m 2011

Kyrkliga byggnader


Härnas kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Tingskanslihuset/Morabyrån i Kristinehamn

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Bruksvägen 3 i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Vanliga byggnader


Dalskogs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader


Bäckefors smedjeruiner i Dalsland

Ruinvård


Baldersnäs herrgård i Dalsland

Herrgårdar


Gamla lasarettet i Vänersborg

Uppfördes: 1877-1931
Beställare: Vänerparken Property Investment/Development KB
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering m m 1995-96
Kontroll och slutbesiktning av en fasadrenovering etapp I byggnad 1:2 och delarav byggnad 1:1 och 1:3 1997
Rådgivning vid takarbeten 1998
Garantibesiktning 1999
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid enfasadrenovering m m etapp II byggnad 1:1 1999-2000
Garantibesiktning 2002
Projektering och kostnadsbedömning av en takomläggning på byggnad 1:2 2003och 2006
Kompletterande projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering m metapp III byggnad 1:3
Garantibesiktning 2004
Kostnadsuppskattning för reparataionsåtgärder m m på byggnad 1:1, 1:2 och 1:3 2011
Projektering, byggledning kontroll och slutbesiktning vid fasad-och takarbeten m m 2012
Garantibesiktning 2014-15

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gärdhems kyrkoruin i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Gårdssmedjan vid Vassbotten vid Vänersborg

Kulturbyggnader


Hällstads kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Mjölkeröds gård i Bohuslän

Uppfördes: 1820-27
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Åtgärdsprogram och kontroll för restaurering av putsad gesims m.m. 1995-96
Åtgärdsprogram, kontroll och slutbesiktning för invändiga putsarbeten 1997-98
Rådgivning vid olika restaureringsarbeten 2001 och 2006
Åtgärdsförslag och kontroll för bl.a. upptagning av ny välvd dörröppning 2010
Projektering för restaurering av det yttre murverket 2018
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2019


Herrgårdar


Trollhättans kyrka

Uppfördes: 1862
Arkitekt: Adolf W Edelsvärd Beställare: Trollhättans kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av mureri- och putsarbeten på tornet och sydvästra delen 1994
Rådgivning vid genomförande 1995
Rådgivning om vårdplanearbete 2002
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader


NOHAB:s smedja i Trollhättan

Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Hols kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Gunnarsnäs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader


Fd Sjöbefälsskolan i Göteborg

Uppfördes: 1862 och 1914-16
Arkitekt: A.W. Edelsvärd resp C.L.Lindholm
Beställare: Vasakronan AB/NCC
Uppdrag: Projektering, fuktundersökning, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 1994-96
Garantibesiktning 1996
Rådgivning vid ombyggnad till kontor 1996
Uppföljning av fuktundersökning 1997
Rådgivning om fuktskador 1998 och 2001
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre restaurering av det västra tornet m fl utrymmen 2006-07

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Uddevallas kyrka med gravkapell och pastorsexpedition

Kyrkliga byggnader


Sundals Ryrs kyrka i Dalsland

Granitmurverk, Kyrkliga byggnader


Möjereds dårstuga i Vänersborg

Kulturbyggnader


Rådhuset i Borås

Uppfördes: 1907-10
Arkitekt: Ivar Tengbom
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Åtgärdsprogram av en inre restaurering 1993-94
Åtgärdsbesiktningar vid  mureriarbeten 1994-95
Detaljprojektering av en inre restaurering 1995-96
Slutbesiktning 1997
Garantibesiktning 1999
Projektering av en restaurering av muren åt Allégatan 2009-10
Kontroll och slutbesiktning 2011

Kulturbyggnader


Edsgatan 5 i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Dalaborgs borgruin i Dalsland

Uppfördes: 1304. Blev ruin 1434.
Beställare: Länsstyrelsen i Älvsborgs och Västra Götalands län samt Melleruds kommun
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid en restaurering 1993-94
Projektering, byggledning och slutbesiktning vid en restaurering 2016-17
Projektering, byggledning och slutbesiktning vid restaureringsåtgärder 2019-20

Ruinvård


Hemsjö kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1859
Beställare: Alingsås kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning vid en fasadrenovering 1993
Rådgivning vid garantibesiktning 1996
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2009

Kyrkliga byggnader


Källarstugan i Högsbyn vid Tisselskog i Dalsland

Kulturbyggnader


Avträdet i Högsbyn vid Tisselskog i Dalsland

Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Kärråkras kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Sundholmens gård i Västergötland

Herrgårdar


Projektering av träbro till Sundholmens slottsruin i Västergötland

Ruinvård, Slott, Träbroar


Hamnkontoret i Trollhättan

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Hamnmagasinet i Trollhättan

Bilderna visar hur Hamnmagasinet såg ut 1994 efter en varsam renovering 1992-94.

1994 belönades fastighetsägaren, det kommunala bostadsbolaget Eidar, för denna renovering med ett diplom för god byggnadsvård av Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Den viktiga innergården byggdes våren 2019 om till restaurang. Ombyggnaden innebär att det genuina utseendet delvis gått förlorat. Ett brunmålat fasadparti från husets tillkomst 1913, typiskt för den tidens enkla byggnader, är nu borta liksom gammal panel, fönster, lastningsöppningar m.m.

Kulturbyggnader


Gäsene tingshus i Ljung

Kulturbyggnader


Fysiska institutionen i Göteborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Ornungas gamla kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Gamla vattentornet i Borås

Uppfördes:1900
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Rådgivning vid en fasadrenovering 1991
Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 2000
Reviderad skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 2015-16
Projektering av en restaurering 2017-18
Kontroll vid genomförande 2018

Kulturbyggnader


Hagaparken i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Vinsarps stenhus vid Vinsarps säteri i Västergötland

Medeltida stenhus


Gräfsnäs slottsruin i Västergötland

Uppfördes: Omkring 1550. Blev ruin omkr 1900
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid restaureringen 1991-96 och 1998 2000
Rådgivning inför planerade vård- ochunderhållsarbeten 2007-08
Underhållsbesiktning med underhållsplan 2008-09
Projektering, byggledning, kontroll ochslutbesiktning av reparationsåtgärder 2009-2013
Garantibesiktningar 2014-2015
Kontroll av akuta reparationsåtgärder 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering, byggledning, kontroll, slut- och garantibesiktningar av reparationsåtgärder 2016-19

Ruinvård, Slott


Torpa stenhus i Västergötland

Uppfördes: 1400-talet
Beställare: Torpa Gård/Länsstyrelsen
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid en restaurering av trapphus, murtrappor ochkällare 1991-92
Fuktundersökning av takbjälklaget i Riddarsalen 2000
Projektering av en fasadrestaurering 2011
Bruksundersökning 2013-14
Byggledning, kontroll, murverksdokumentation och slutbesiktning vid genomförande 2011-15
Garantibesiktning 2016

Bruksundersökningar, Medeltida stenhus


Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Slaktboden vid Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Avträdet vid Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Avenyn 22 i Göteborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Verksamhetsbyggnad på Batterivägen 12 i Trollhättan

Ny- och tillbyggnader, Vanliga byggnader


Edsgatan 26 i Vänersborg

Uppfördes: 1905
Beställare: Sundar Bygg AB/Vänersborgsbyggarna AB, Vänersborg
Uppdrag: Åtgärdsprogram för murverk och fasader samt kontroll 1990
Projektering av en fasadrenovering 2018
Garantibesiktning 2021

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Torp i Bolstad i Dalsland

Uppfördes:1800-talet
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering av en renovering 1988

Kulturbyggnader

Till sidans topp