Antal uppdrag 1987 - 2022

Byggprojekt: 493

Kyrkliga byggnader: 218
Borgar, stenhus, slott och herrgårdar: 35 
Andra kulturbyggnader: 159 
Vanliga befintliga byggnader: 66
Ny- och tillbyggnader: 15

Bruksundersökningar: 14

Interiöruppdrag:
Dekorativ puts i entréhallen till Vänersborgs tingsrätt.

Uppdragen har varierat i omfattning allt från någon enstaka timma t.ex. rådgivning till ansvar för och deltagande i stora komplicerade projekt.

I ett flertal av byggprojekten ingår yttre såväl som inre arbeten liksom såväl projektering som medverkan under genomförandet samt slut- och garantibesiktningar.

Till sidans topp