Våra projekt - Bruksundersökningar

Här listas alla projekt för etiketten Bruksundersökningar som vi jobbat på.


Bastion Carolus Dux, Kassematt Bastion Carolus IX Rex, Sandbastionen och Otterhälleverken samt Kronhuset i Göteborg

Uppfördes: Omkr 1695, omkr 1695, 1688 och 1690-talet samt 1642-55
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökningar i samband med arkeologiska undersökningar 2018

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Skansen Lejonet i Göteborg

Uppfördes: 1687-88
Arkitekt: Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning i samband med en arkeologisk undersökning 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Kraftcentralen i Norberg

Uppfördes: 1910
Beställare: Norbergs kommun
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid en yttre restaurering 2016

Bruksundersökningar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Älvsborgs slott, Gamla järnvågen, Skansen Lejonet, Bastion Gustavus Magnus i Göteborg

Uppfördes: 1540-1650, 1682-99, 1687-88 och 1691-93
Arkitekt: Skansen Lejonet och Bastion Gustavus Magnus Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning vid arkeologiska undersökningar 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader, Slott


Stockholms stadsmuseum

Uppfördes: 1663-80
Arkitekt: Nicodemus Tessin d ä och d y
Beställare: Stockholms stad
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid fasadrenovering 2014-15
Genomfördes utan vår medverkan 2017-18

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Göteborgs domkyrka

Uppfördes: 1620-talet och framåt
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Undersökning av bruken i äldre grundmurar till domkyrkan i samband med en arkeologisk undersökning 2013-14

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Grottkyrkan Yemrähannä Krestos vid Lasta i Etiopien

Uppfördes: Tidig medeltid
Beställare: Docent Ewa Balicka-Witakowska, Uppsala universitet
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslipsanalyser och svepelektronmikroskopi/energidispersiv röntgenspektrometri utförda av CBI i Borås ange sammansättningen hos ut- och invändiga putsbruk
Det visade sig vara gips- inte kalkbruk
Putsen är nedtill ytbehandlad med bivax som fuktspärr
Presentationer: Rapport 2008 som kommer att ingå i en planerad publikation

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Vä kyrka i Skåne

Uppfördes: Omkr 1130
Beställare: Konservator Herman Andersson AB
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslips- och kemiska analyser utförda av CBI i Borås undersöka putsbruket med de romanska kalkmålningarna inför en planerad restaurering Kalkbruket visade sig vara ett luftkalkbruk baserat på underbränd Ignabergakalk, dvs en lokal hydaulisk kalk
Presentationer: Rapport 2008

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m fl medeltida byggnader på Färöarna

Uppfördes: Domkyrkan: Omkr 1300 Sockenkyrkan: 1200-talet Likhuset: Medeltiden Munkastovan Torshavn: Medeltiden
Beställare: Føroya Fomminnissavn
Samarbetspartners: Dr Jan Erik Lindqvist CBI i Borås och Dr Thorborg von Konow Tureida i Helsingfors
Uppdrag/resultat: Att genom tunnslips- och kemiska analyser bl a faställa det ursprungliga brukets sammansättning samt att få fram ett restaureringsbruk
Det är ett puzzolankalkbruk baserat på musselskalskalk och vulkanisk aska eller tuff som puzzolan, dvs färöiska råvaror
Presentationer: Rapport 2008
Undersökningen presenterades bl a på Nordiska Ruinsemineriet i Hamar i Norge i oktober 2008

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Torpa stenhus i Västergötland

Uppfördes: 1400-talet
Beställare: Torpa Gård/Länsstyrelsen
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid en restaurering av trapphus, murtrappor ochkällare 1991-92
Fuktundersökning av takbjälklaget i Riddarsalen 2000
Projektering av en fasadrestaurering 2011
Bruksundersökning 2013-14
Byggledning, kontroll, murverksdokumentation och slutbesiktning vid genomförande 2011-15
Garantibesiktning 2016

Bruksundersökningar, Medeltida stenhus

Till sidans topp