Våra projekt - Herrgårdar

Här listas alla projekt för etiketten Herrgårdar som vi jobbat på.


Herrborum i Östergötland

Uppfördes: 1638
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering av en fasadrestaurering av huvudbyggnaden 2013-14
Kontroll av genomförande 2014-19

Herrgårdar


Hammars säteri i Värmland

Uppfördes: 1760
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Medverkan vid projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2008

Fasad- och takrenoveringar, Herrgårdar


Gullmarsbergs säteri i Bohuslän

Herrgårdar, Vård och underhållsplaner


Baldersnäs herrgård i Dalsland

Herrgårdar


Mjölkeröds gård i Bohuslän

Uppfördes: 1820-27
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Åtgärdsprogram och kontroll för restaurering av putsad gesims m.m. 1995-96
Åtgärdsprogram, kontroll och slutbesiktning för invändiga putsarbeten 1997-98
Rådgivning vid olika restaureringsarbeten 2001 och 2006
Åtgärdsförslag och kontroll för bl.a. upptagning av ny välvd dörröppning 2010
Projektering för restaurering av det yttre murverket 2018
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2019


Herrgårdar


Sundholmens gård i Västergötland

Herrgårdar


Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Slaktboden vid Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar


Avträdet vid Onsjö stenhus i Västergötland

Herrgårdar

Till sidans topp