Våra projekt - Industribyggnader

Här listas alla projekt för etiketten Industribyggnader som vi jobbat på.


Grängshyttans kvarn i Närke

Uppfördes: 1888
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Förslag på vad som bör ske med byggnaden – bevaras eller rivas? 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Ruinen av Skogaholms hammarruin i Närke

Uppfördes: 1798. Blev ruin 1930.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ruinvård


Granbergsdals hytta i Värmland

Uppfördes: 1642. Lades ned 1925.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av stödmur m.m. 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Trehörnings masugn i Närke

Uppfördes: 1636. Lades ned 1889.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av murverk m.m. 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Ramshyttans rostugn m.m. i Ramsberg i Västmanland

Uppfördes: Rostugnen byggdes 1865. Hyttan grundades på 1540-talet.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering 2019

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ruinvård


Kraftcentralen i Norberg

Uppfördes: 1910
Beställare: Norbergs kommun
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid en yttre restaurering 2016

Bruksundersökningar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Gasverket och Spaltgasverket vid Hjorthagen och Tjärfabriken vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Beställare: Stockholms stad
Uppfördes: 1890-1971, 1972-2011 och 1915-18
Uppdrag: Besiktningar inför exploatering 2015-19
Byggnadsteknisk utredning om spaltgasverket 2016
Utredning av flyttning av Tjärfabriken 2016. Revs pga. föroreningar 2019
Bevarandeutredning för delar av spaltgasverket 2020-21

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Tunafors fabriker i Eskilstuna

Uppfördes: 1868
Beställare: PEAB Bostad AB
Uppdrag: Projektering av ut- och invändiga putsrenoveringar m m vid ombyggnad till bostäder av Hus A-F 2013
Kontroll vid genomförande 2014
Besiktning av industriskorsten 2013

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Värnamo Gummifabrik i Värnamo

Uppfördes 1932-2000
Beställare: MA Arkitekter AB, Borås / Värnamo kommun
Uppdrag: Projektering för en renovering av tegelfasaderna 2010 i samband med en projektering för en ombyggnad av fabriken till ett utvecklingscentrum för utbildning, kultur och näringslivsservice m m
Etapp 1 genomfördes 2010-14

Fasad- och takrenoveringar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Alströmerska magasinet i Alingsås

Uppfördes: 1731
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Rådgivning om putsarbeten 2007
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en yttre restaurering 2021-23

Fasad- och takrenoveringar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Gamla vattentornet i Trollhättan

Uppfördes: 1901
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Projektering, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 2006
Rådgivning vid fuktåtgärder 2007
Förslag till fuktåtgärder 2016-17
Projektering av fasadrenovering och invändiga arbeten samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2018-19
Garantibesiktning 2021

Fasad- och takrenoveringar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Åtgärdsprogram för Hus 3 Borås Öfvre Lokstallar

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Krokslätts fabriker i Mölndal

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Olidans kraftstation i Trollhättan

Uppfördes: 1906-21
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: Vattenfall AB
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 1999
Fortsatt teknisk utredning 2000
Projektering av förstahandsåtgärder (etapp I) 2001
Åtgärdsprogram för mureri- och putsarbeten på Maskinhallen 2012
Arbetsbeskrivning för omfogning av murkrön och lagning av invändig puts på Maskinhallen 2013
Kontroll vid genomförande 2013-14
Projektering, kontroll och slutbesiktning av omfogning och målning av järnfönster mm på Maskinhallen 2016
Kontroll vid omfogning av muren vid Olidehålan 2017

Granitmurverk, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Bäckefors smedjeruiner i Dalsland

Industribyggnader, Ruinvård


NOHAB:s smedja i Trollhättan

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Gamla vattentornet i Borås

Uppfördes:1900
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Rådgivning vid en fasadrenovering 1991
Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 2000
Reviderad skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 2015-16
Projektering av en restaurering 2017-18
Kontroll vid genomförande 2018

Industribyggnader, Kulturbyggnader

Till sidans topp