Våra projekt - Kulturbyggnader

Här listas alla projekt för etiketten Kulturbyggnader som vi jobbat på.


Grängshyttans kvarn i Närke

Uppfördes: 1888
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Förslag på vad som bör ske med byggnaden – bevaras eller rivas? 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Ruinen av Skogaholms hammarruin i Närke

Uppfördes: 1798. Blev ruin 1930.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ruinvård


Granbergsdals hytta i Värmland

Uppfördes: 1642. Lades ned 1925.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av stödmur m.m. 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Trehörnings masugn i Närke

Uppfördes: 1636. Lades ned 1889.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av murverk m.m. 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Kungsgatan 15 i Trollhättan

Uppfördes: 1910
Beställare: AB Eidar Trollhättans bostadsbolag
Uppdrag: Projektering av en fasad- och takrenovering 2019-21
Sakkunnig vid genomförande 2022

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Ramshyttans rostugn m.m. i Ramsberg i Västmanland

Uppfördes: Rostugnen byggdes 1865. Hyttan grundades på 1540-talet.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering 2019

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ruinvård


Alingsås rådhus

Uppfördes: 1769
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Utredning av fukt- och saltskador i grunden och den tegelvälvda källaren 2018-19
Projektering av restaurering av sockel och tegelvälvd källaren m.m. 2019
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2020

Kulturbyggnader


Mur vid Rydbovägen i Rydboholm i Västergötland

Uppfördes: 1920- eller 1930-talet
Beställare: Viskaforshem AB
Uppdrag: Projektering av en renovering 2018
Byggledning och kontroll vid genomförande 2019

Kulturbyggnader


Fintatorps gård på Skutberget vid Karlstad

Uppfördes: 1761/1800-talets början
Beställare: Karlstads kommun
Bevarandeutredning 2018
Projektering av en restaurering 2019-20
Byggnadsarkeologisk undersökning av mangårdsbyggnaden 2021
Kontroll vid genomförande 2020-22

Vi deltar inte längre i projektet pga. att vi inte fått gehör för våra synpunkter om hur arbetena med mangårdsbyggnaden lämpligen bör bedrivas mer genomtänkt och varsamt. Många spår från det förflutna har utplånats vilket avsevärt minskar förståelsen för husets historiska utveckling men hade även kunnat fungera som utgångspunkt för en mer användbar byggnad.

Kulturbyggnader


Bastion Carolus Dux, Kassematt Bastion Carolus IX Rex, Sandbastionen och Otterhälleverken samt Kronhuset i Göteborg

Uppfördes: Omkr 1695, omkr 1695, 1688 och 1690-talet samt 1642-55
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökningar i samband med arkeologiska undersökningar 2018

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Villa Solfrid vid Kyrkesund i Bohuslän

Uppfördes: 1916
Arkitekter: Karl Hansson och Hjalmar Cornelisen
Beställare: Elin Sundbergs stiftelse
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en yttre restaurering 2016-18
Garantibesiktning 2019

Kulturbyggnader


Skansen Lejonet i Göteborg

Uppfördes: 1687-88
Arkitekt: Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning i samband med en arkeologisk undersökning 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Kullens fyr

Uppfördes: 1899-1900
Arkitekt: Magnus  Dahlander
Beställare: Sjöfartsverket
Uppdrag: Projektering, kontroll och slutbesiktning vid en yttre renovering 2016-18
Åtgärdsprogram för restaurering av lanterninen 2017
Genomfördes utan vår medverkan 2018
Garantibesiktning 2019

Kulturbyggnader


Kraftcentralen i Norberg

Uppfördes: 1910
Beställare: Norbergs kommun
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid en yttre restaurering 2016

Bruksundersökningar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Älvsborgs slott, Gamla järnvågen, Skansen Lejonet, Bastion Gustavus Magnus i Göteborg

Uppfördes: 1540-1650, 1682-99, 1687-88 och 1691-93
Arkitekt: Skansen Lejonet och Bastion Gustavus Magnus Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning vid arkeologiska undersökningar 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader, Slott


Gasverket och Spaltgasverket vid Hjorthagen och Tjärfabriken vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Beställare: Stockholms stad
Uppfördes: 1890-1971, 1972-2011 och 1915-18
Uppdrag: Besiktningar inför exploatering 2015-19
Byggnadsteknisk utredning om spaltgasverket 2016
Utredning av flyttning av Tjärfabriken 2016. Revs pga. föroreningar 2019
Bevarandeutredning för delar av spaltgasverket 2020-21

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Eric Ugglas skola i Skövde

Uppfördes: 1875-77
Arkitekt: E V Langlet
Beställare: Skövde kommun
Uppdrag: Projektering av en restaurering av putsade tak 2015-16

Kulturbyggnader


Helsingborgs fyr och lotshus

Uppfördes: 1888-89
Arkitekt: John Höjer
Beställare: Sjöfartsverket
Uppdrag: Projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasad- och takrenovering 2015-16
Utredning av åtgärder på kupolens stomme och inre delar 2016
Garantibesiktning 2018

Kulturbyggnader


Stockholms stadsmuseum

Uppfördes: 1663-80
Arkitekt: Nicodemus Tessin d ä och d y
Beställare: Stockholms stad
Uppdrag: Rådgivning och bruksundersökning vid fasadrenovering 2014-15
Genomfördes utan vår medverkan 2017-18

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader


Brønnums Hus vid Kgs. Nytorv i Köpenhamn

Uppfördes: 1865-66
Arkitekt: Ferdinand Wilhelm Jensen
Beställare: SEIR Materialeanalyse A/S
Uppdrag: Rådgivning om val av och framtagning av recept till reparationsbruk på fasad av tidigt portlandcement 2014

Kulturbyggnader


Stockholms stadshus

Uppfördes: 1911-23
Arkitekt: Ragnar Östberg
Beställare: Stockholms stad
Uppdrag: Besiktning av tegelfasader mm 2013
Framtagning av recept på mur/fogbruk mm inkl analyser och provning på plats 2014
Projektering, kontroll och slutbesiktning av en omfogning av naturstensmurarna vid Birgerskansen och Skärgårdsstranden 2014
Projektering, kontroll och slutbesiktning av en omfogning av tegelfasaden på Västpartiet åt söder och Måntornet 2014
Projektering av en omfogning av grå kalkstensgolv och tegelgolv 2014
Projektering av en omfogning av tegelfasaden på norra längans norra fasad 2015

Granitmurverk, Kulturbyggnader


Tunafors fabriker i Eskilstuna

Uppfördes: 1868
Beställare: PEAB Bostad AB
Uppdrag: Projektering av ut- och invändiga putsrenoveringar m m vid ombyggnad till bostäder av Hus A-F 2013
Kontroll vid genomförande 2014
Besiktning av industriskorsten 2013

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Marbostugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1600-talets slut. Flyttades till Ramnaparken 1914
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Projektering av en restaurering 2011-12
Kompletterande projektering, medverkan vid upphandling och kontroll vid genomförande 2017-18

Kulturbyggnader


Sockenstugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1768 i Kinnarumma. Flyttades till Ramnaparken omkr 1912
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av en restaurering 2011-12
Kontroll vid genomförande 2012-13

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Stålgatan 31 i Helsingborg

Uppfördes: 1925-26
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid renovering, om- och nybyggnad 2011-18

Kulturbyggnader


Guldhedstorget 1 i Göteborg

Uppfördes: 1944
Beställare: Wallenstams Bostad AB
Uppdrag: Skadebesiktning och projektering av en fasadrenovering 2011
Slutbesiktning av fasad- och takarbeten 2012
Garantibesiktning 2014
Garantibesiktning 2017

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gamla prästgården i Alingsås

Uppfördes: 1904
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid målningsarbeten m m 2011

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Nolby prästgård i Alingsås

Uppfördes: 1820-talet
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en yttre och delvis inre renovering 2011

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Bostadshuset Residensgatan 2 i Vänersborg

Uppfördes: Fängelse 1851. Ombyggnad till bostadshus 2003 
Arkitekt: Carl Fredrik Hjelm, Stockholm
Beställare: Bostadsrättsföreningen Borgen
Uppdrag: Projektering av skärmtak över loftgångar 2010-11

Kulturbyggnader


Värnamo Gummifabrik i Värnamo

Uppfördes 1932-2000
Beställare: MA Arkitekter AB, Borås / Värnamo kommun
Uppdrag: Projektering för en renovering av tegelfasaderna 2010 i samband med en projektering för en ombyggnad av fabriken till ett utvecklingscentrum för utbildning, kultur och näringslivsservice m m
Etapp 1 genomfördes 2010-14

Fasad- och takrenoveringar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Gäsenestugan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: Förmodligen 1777
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av takarbeten m m 2009-10
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2012

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Affärs- och bostadshusen kv Neptun 6 Österlånggatan 41 och Storgatan 40 i Trollhättan

Uppfördes: 1912 och 1924
Beställare: Riksbyggen
Uppdrag: Projektering för en fasad- och takrenovering 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Affärs- och bostadshuset Nordhemsgatan 63 i Göteborg

Uppfördes: Omkring 1910
Beställare: ELU-Konsult AB/ Wallenstams Bostad AB
Uppdrag: Skadebesiktning med åtgärdsförslag inför en planerad fasadrenovering 2008
Slutbesiktning 2009-10
Garantibesiktning 2012

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Alströmerska magasinet i Alingsås

Uppfördes: 1731
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Rådgivning om putsarbeten 2007
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en yttre restaurering 2021-23

Fasad- och takrenoveringar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Gamla vattentornet i Trollhättan

Uppfördes: 1901
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Projektering, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 2006
Rådgivning vid fuktåtgärder 2007
Förslag till fuktåtgärder 2016-17
Projektering av fasadrenovering och invändiga arbeten samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2018-19
Garantibesiktning 2021

Fasad- och takrenoveringar, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Gamla gymnasiet i Karlstad

Uppfördes: 1752-59
Arkitekt: Carl Hårleman, C.J. Cronstedt och J.E. Carlberg Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdrag: Förprojektering för en fasad- och takrestaurering inklusive bl a bruksundersökning 2006
Projektering för en fasad- och takrestaurering 2007
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-10

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Affärs- och bostadshuset Andra Långgatan 22 i Göteborg

Uppfördes: 1884-85
Beställare: Brf Smacken
Uppdrag: Rådgivning inför en planerad renovering av gårdsfasaden och gårdsmurar samt restaurering av trapphuset 2006
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av gårdfasaden och gårdsmurarna samt provrestaurering av trapphuset 2006-07

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Åtgärdsprogram för Hus 3 Borås Öfvre Lokstallar

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Åtgärdsprogram för Turisthotellet i Marstrand

Kulturbyggnader


Marieberg f d mentalsjukhus i Kristinehamn

Kulturbyggnader


Arkivbyggnaden vid Långelanda tingshus i Värmland

Kulturbyggnader


Varbergs kurort, Hotell & Spa vid Apelviken i Varberg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Lantegendom i Sarlat i Frankrike

Kulturbyggnader


Krokslätts fabriker i Mölndal

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Binnebergs tingshus i Västergötland

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gamla Rådhuset i Skövde

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Curmans villor i Lysekil

Uppfördes: Lillstugan 1878 och Storstugan 1880
Beställare: Curmans villor i Lysekil AB
Uppdrag: Förfrågningsunderlag m m för en utvändig ommålning/restaurering 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2002-06
Underhållsplan 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ommålning av Lillstugans fasader åt havet 2008
Byggledning och kontroll vid tjärning och ommålning av Lillstugans södra fasad 2012-13
Planering av en ommålning av Storstugans södra och östra fasader 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015
Planering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid ommålning av Lillstugans östra fasad 2015-16
Revidering av underhållsplan 2016

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Fredriksborg/Norra Strandverket i Marstrand

Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Olidans kraftstation i Trollhättan

Uppfördes: 1906-21
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: Vattenfall AB
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 1999
Fortsatt teknisk utredning 2000
Projektering av förstahandsåtgärder (etapp I) 2001
Åtgärdsprogram för mureri- och putsarbeten på Maskinhallen 2012
Arbetsbeskrivning för omfogning av murkrön och lagning av invändig puts på Maskinhallen 2013
Kontroll vid genomförande 2013-14
Projektering, kontroll och slutbesiktning av omfogning och målning av järnfönster mm på Maskinhallen 2016
Kontroll vid omfogning av muren vid Olidehålan 2017

Granitmurverk, Industribyggnader, Kulturbyggnader


Norra fyren Nordkoster

Kulturbyggnader


Vänerborgs museum

Uppfördes: 1885-86
Arkitekt: Karl Kreuger
Beställare: Vänersborgs kommun
Uppdrag: Rådgivning inför konservering av marmoreringsmålningar i trappanläggningen 1999
Skade- och åtgärdsbesiktning av attika och dekorationer med kostnadsuppskattning 2006.
Projektering i byggledning, kontroll och slutbesiktning 2006-07
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering och vindsisolering m m 2013

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Tingshuset i Årjäng

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Rådhuset i Marstrand

Uppfördes: 1647, ombyggd på 1780-talet och 1867
Beställare: Kungälvs kommun
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 1999
Projektering, byggledning, kontroll, kvalitetskontroll och slutbesiktning vid en yttre och delvis inre restaurering 2001
Garantibesiktning 2002-04
Projektering av yttre och inre restaureringsarbeten 2010-11

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Arbetareföreningens hus i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Tingshuset Kristinehamn

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Rådhuset i Karlstad

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Societetshuset i Marstrand

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Grillhus vid Villa Strömsberg i Trollhättan


Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Tingskanslihuset/Morabyrån i Kristinehamn

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gamla lasarettet i Vänersborg

Uppfördes: 1877-1931
Beställare: Vänerparken Property Investment/Development KB
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering m m 1995-96
Kontroll och slutbesiktning av en fasadrenovering etapp I byggnad 1:2 och delarav byggnad 1:1 och 1:3 1997
Rådgivning vid takarbeten 1998
Garantibesiktning 1999
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid enfasadrenovering m m etapp II byggnad 1:1 1999-2000
Garantibesiktning 2002
Projektering och kostnadsbedömning av en takomläggning på byggnad 1:2 2003och 2006
Kompletterande projektering, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering m metapp III byggnad 1:3
Garantibesiktning 2004
Kostnadsuppskattning för reparataionsåtgärder m m på byggnad 1:1, 1:2 och 1:3 2011
Projektering, byggledning kontroll och slutbesiktning vid fasad-och takarbeten m m 2012
Garantibesiktning 2014-15

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gårdssmedjan vid Vassbotten vid Vänersborg

Kulturbyggnader


NOHAB:s smedja i Trollhättan

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Fd Sjöbefälsskolan i Göteborg

Uppfördes: 1862 och 1914-16
Arkitekt: A.W. Edelsvärd resp C.L.Lindholm
Beställare: Vasakronan AB/NCC
Uppdrag: Projektering, fuktundersökning, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering/mureriarbeten 1994-96
Garantibesiktning 1996
Rådgivning vid ombyggnad till kontor 1996
Uppföljning av fuktundersökning 1997
Rådgivning om fuktskador 1998 och 2001
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre restaurering av det västra tornet m fl utrymmen 2006-07

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Möjereds dårstuga i Vänersborg

Kulturbyggnader


Rådhuset i Borås

Uppfördes: 1907-10
Arkitekt: Ivar Tengbom
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Åtgärdsprogram av en inre restaurering 1993-94
Åtgärdsbesiktningar vid  mureriarbeten 1994-95
Detaljprojektering av en inre restaurering 1995-96
Slutbesiktning 1997
Garantibesiktning 1999
Projektering av en restaurering av muren åt Allégatan 2009-10
Kontroll och slutbesiktning 2011

Kulturbyggnader


Edsgatan 5 i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Källarstugan i Högsbyn vid Tisselskog i Dalsland

Kulturbyggnader


Avträdet i Högsbyn vid Tisselskog i Dalsland

Kulturbyggnader, Ny- och tillbyggnader


Hamnkontoret i Trollhättan

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Hamnmagasinet i Trollhättan

Bilderna visar hur Hamnmagasinet såg ut 1994 efter en varsam renovering 1992-94.

1994 belönades fastighetsägaren, det kommunala bostadsbolaget Eidar, för denna renovering med ett diplom för god byggnadsvård av Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Den viktiga innergården byggdes våren 2019 om till restaurang. Ombyggnaden innebär att det genuina utseendet delvis gått förlorat. Ett brunmålat fasadparti från husets tillkomst 1913, typiskt för den tidens enkla byggnader, är nu borta liksom gammal panel, fönster, lastningsöppningar m.m.

Kulturbyggnader


Gäsene tingshus i Ljung

Kulturbyggnader


Fysiska institutionen i Göteborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Gamla vattentornet i Borås

Uppfördes:1900
Arkitekt: Erik Josephsson
Beställare: Borås stad
Uppdrag: Rådgivning vid en fasadrenovering 1991
Skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 2000
Reviderad skade- och åtgärdsbesiktning med kostnadsbedömning 2015-16
Projektering av en restaurering 2017-18
Kontroll vid genomförande 2018

Industribyggnader, Kulturbyggnader


Hagaparken i Vänersborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Avenyn 22 i Göteborg

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Edsgatan 26 i Vänersborg

Uppfördes: 1905
Beställare: Sundar Bygg AB/Vänersborgsbyggarna AB, Vänersborg
Uppdrag: Åtgärdsprogram för murverk och fasader samt kontroll 1990
Projektering av en fasadrenovering 2018
Garantibesiktning 2021

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader


Torp i Bolstad i Dalsland

Uppfördes:1800-talet
Beställare: Privatperson
Uppdrag: Projektering av en renovering 1988

Kulturbyggnader

Till sidans topp