Våra projekt - Kyrkliga byggnader

Här listas alla projekt för etiketten Kyrkliga byggnader som vi jobbat på.


Karlanda kyrka i Värmland

Uppfördes: 1776-78
Beställare: Nordmarkens pastorat
Uppdrag: Utlåtande om putsskador på tornfasaden 2019

Kyrkliga byggnader


Varnhems klosterruin

Uppfördes: 1148
Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Uppdrag: Åtgärdsplan 2019
Projektering, byggledning, kontroll, slutbesiktning och rapporter vid en restaurering av etapp 1 2020-21, etapp 2 2021-22 och etapp 3 2022-23

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Kungsäters kyrkoruin i Västergötland

Uppfördes: Förmodligen på 1200-talet
Beställare: Veddige-Kungsäters församling
Uppdrag: Projektering för en restaurering 2019

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Kroppa kyrka med ekonomibyggnad i Värmland

Uppfördes: 1882-84 och 1900-45
Beställare: Filipstads församling
Uppdrag: Projektering av en renovering av fasad och tornspira 2018-19
Rådgivning vid fasadrenovering av ekonomibyggnaden 2018-19
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid fasadrenovering av ekonomibyggnaden 2019
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av tornfasaden och tornspiran 2019-20
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid renovering av fasaden och skiffertaket på långhuset och koret 2020-21

Kyrkliga byggnader


Sköllersta kyrka i Närke

Uppfördes: 1250-1319
Beställare: Arkitektur & Byggnadsvård AB, Örebro
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering av ursprunglig puts och gamla putsfärger i sakristian 2018

Kyrkliga byggnader


Surte kyrka

Uppfördes: 1912
Arkitekt: Sigfrid Ericsson
Beställare: Nödinge församling
Uppdrag: Projektering av en omfogning av stenfasaden på och stenmurar vid kyrkan 2015
Anbudsinbjudan inklusive utvärdering 2016-17
Genomfördes utan vår medverkan 2017

Kyrkliga byggnader


Karlstads domkyrka

Uppfördes: Långhuset 1722-30. Tornet 1734-37.
Beställare: Karlstads pastorat
Uppdrag: Projektering av en fasadrenovering 2015
Genomfördes utan vår medverkan 2016

Kyrkliga byggnader


Göteborgs domkyrka

Uppfördes: 1620-talet och framåt
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Undersökning av bruken i äldre grundmurar till domkyrkan i samband med en arkeologisk undersökning 2013-14

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Silleruds kyrka i Värmland

Uppfördes: 1887-88
Arkitekt: E V Langlet
Beställare: Silleruds församling/Nordmarkens församling
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering 2012
Revidering av handlingar, förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan mm 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning 2016
Garantibesiktning 2019

Kyrkliga byggnader


Bancks Mausoleum på Donationskyrkogården i Helsingborg

Uppfördes: 1908
Beställare: Byggnadshantverk
Uppdrag: Utlåtande om putsfärg vid en restaurering 2012

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Kungälvs kyrka

Uppfördes: 1679-88
Beställare: Kungälvs pastorat
Uppdrag: Utvärdering av anbud på konservatorsarbeten 2011
Byggledning och slutbesiktning vid genomförande 2012
Projektering av en yttre restaurering 2012
Byggledning, kontroll ochslutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning 2016

Kyrkliga byggnader


Norra Härene kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Sävare församling
Uppdrag: Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2012

Kyrkliga byggnader


Bälinge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av yttre målningsarbeten 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011

Kyrkliga byggnader


Askums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1878-80
Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2010
Projektering av en restaurering av naturstensfasaden mm 2015
Totalt har 63 vård- och underhållsplaner upprättats sedan 2002
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2017
Garantibesiktning 2019
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Christinae kyrka i Alingsås

Uppfördes: Långhus-kor 1642-51 samt torn och sakristia 1788-91
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011

Kyrkliga byggnader


Bjurbäcks kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1897-99
Arkitekt: Förvaltare Johan Viktor Zelander, Ryfors bruk
Beställare: Mullsjö - Sandhems församling
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en yttre restaureringetapp 1 omläggning av skiffertak mm 2010
Garantibesiktning 2013
Projektering av en yttre restaurering etapp 2 ommålning mm 2010
Genomfördes utan vår medverkan 2013

Kyrkliga byggnader


Fagerhults kapell

Uppfördes: 1919-21
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Degerfors kyrka

Uppfördes: Kyrka 1892 gravkapell 1918 och kyrkogårdsmurar 1972
Beställare: Degerfors-Nysunds församling
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering av kyrkogårdsmurar 2009
Slutbesiktning 2011
Projektering av en yttre restaurering av gravkapell 2011

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Näs kyrka i Jämtland

Uppfördes: Långhus-kor 1100-talet. Torn 1820
Beställare: Byggkultur Mittkonsult AB, Härnösand
Uppdrag: Åtgärdsförslag för putsade fasader på tornet vid en fasadrenovering 2009

Kyrkliga byggnader


Ödenäs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1840
Arkitekt: Fredrik Wilhelm Scholander
Beställare: Alingsås kyrkliga samfällighetUppdrag: Projektering, byggledning och  slutbesiktning av en yttre  restaurering 2009-10

Kyrkliga byggnader


Havstenssunds kapell

Uppfördes: 1938
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Resös kyrka

Uppfördes: 1913-16
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Lurs kyrka

Uppfördes: 1862-68
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tanums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Tornet omkring 1660. I övrigt 1825-29
Beställare: Tanums pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009
Projektering av trappa till läktaren mm 2014

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Mos kyrka

Uppfördes: 1664
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Naverstads kyrka

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Trefaldighetskyrkan i Arvika

Uppfördes: 1909-11
Arkitekt: Ivar Tengbom
Beställare: Arvika kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av ut- och  invändiga putsarbeten 2008
Rådgivning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader


Stora Lundby kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1728-30
Beställare: Stora Lundby-Östads kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering m m av en yttre restaurering 2008
Byggledning, kontroll, slutbesiktning vid genomförande 2010
Projektering av en inre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12

Kyrkliga byggnader


Grottkyrkan Yemrähannä Krestos vid Lasta i Etiopien

Uppfördes: Tidig medeltid
Beställare: Docent Ewa Balicka-Witakowska, Uppsala universitet
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslipsanalyser och svepelektronmikroskopi/energidispersiv röntgenspektrometri utförda av CBI i Borås ange sammansättningen hos ut- och invändiga putsbruk
Det visade sig vara gips- inte kalkbruk
Putsen är nedtill ytbehandlad med bivax som fuktspärr
Presentationer: Rapport 2008 som kommer att ingå i en planerad publikation

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Grebbestads kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1890-92
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2008
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Granitmurverk, Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Filipstads kyrka och f d bårhus

Uppfördes: 1779-85 och 1850-1900
Beställare: Filipstads församling
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktningar av fasadrenoveringar etapp 1-5 2007-19
Projektering av skyddsglas för korfönstret 2015

Kyrkliga byggnader


Vä kyrka i Skåne

Uppfördes: Omkr 1130
Beställare: Konservator Herman Andersson AB
Uppdrag/resultat: Att genom bl a tunnslips- och kemiska analyser utförda av CBI i Borås undersöka putsbruket med de romanska kalkmålningarna inför en planerad restaurering Kalkbruket visade sig vara ett luftkalkbruk baserat på underbränd Ignabergakalk, dvs en lokal hydaulisk kalk
Presentationer: Rapport 2008

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Rönnängs kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1794-95
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering och ombyggnad 2008-09
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en yttre renovering 2020-21
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2022-23

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klädesholmens kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1793-94
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia 2008-09
Byggledning, kontroll, kvalitets- ansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en ombyggnad av den södra tornfasaden 2016
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ombyggnad av den södra tornfasaden inklusive timmerreparation 2016-17
Garantibesiktning 2019-20
Projektering av en yttre renovering 2020-21
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2022-23

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Malmöns kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1796-97 i Lysekil.
Flyttades till Bohus Malmön 1906 och stod klar 1907
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktning av skadad tornöverdel 2007
Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering för en reparation av tornöverdelen 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ramnakyrkan i Ramnaparken i Borås

Uppfördes: 1690-91.
Flyttades till Ramnaparken 1912
Beställare: Borås Stad
Uppdrag: Projektering av en omlägg ning av spåntaket 2007
Genomfördes 2009

Kyrkliga byggnader


Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m fl medeltida byggnader på Färöarna

Uppfördes: Domkyrkan: Omkr 1300 Sockenkyrkan: 1200-talet Likhuset: Medeltiden Munkastovan Torshavn: Medeltiden
Beställare: Føroya Fomminnissavn
Samarbetspartners: Dr Jan Erik Lindqvist CBI i Borås och Dr Thorborg von Konow Tureida i Helsingfors
Uppdrag/resultat: Att genom tunnslips- och kemiska analyser bl a faställa det ursprungliga brukets sammansättning samt att få fram ett restaureringsbruk
Det är ett puzzolankalkbruk baserat på musselskalskalk och vulkanisk aska eller tuff som puzzolan, dvs färöiska råvaror
Presentationer: Rapport 2008
Undersökningen presenterades bl a på Nordiska Ruinsemineriet i Hamar i Norge i oktober 2008

Bruksundersökningar, Kyrkliga byggnader


Östads kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1690/1945
Beställare: Stora Lundby-Östadskyrkliga samfällighet
Uppdrag: Energiutredning 2007
Byggledning och slutbesiktningvid installation av enny värmeanläggningm m 2008
Rådgivning vid renoveringen av tornets södrafasad 2009
Projektering av en inre restaurering av tornet 2013

Kyrkliga byggnader


Solbergas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet

Beställare: Solberga kyrkliga samfällighet

Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2006
Projektering av en yttre restaurering samt kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007

Kyrkliga byggnader


Lextorps kyrka i Trollhättan

Uppfördes: Kyrkan inkl församlingslokaler 1971-73. Brann 1987 men återuppfördes samma år. Tillbyggnad av församlingshem 1989 och 1998-2000
Arkitekt: Kyrkan inkl församlingslokaler Karl-Erik Ydeskog, Trollhättan Tillbyggnad församlingshem 1998-2000
Arkitekttriangeln, Trollhättan
Beställare: Trollhättans kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning om yttre och inre restaurering inkl utredning om takombyggnad 2006. 
Projektering av en yttre och inre restaurering inkl byggnads- och konservatorsarbeten och utredning om takombyggnad 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid  genomförande 2010-11

Kyrkliga byggnader


Ytterby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1870
Arkitekt: Edvard von Rothstein
Beställare: Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: För-, slut- och garantibesiktningar vid en inre restaurering 2006-08
För- och slutbesiktningar vid en yttre restaurering 2008
Garantiavstämning 2011-12
Åtgärdsplan för murar m m kyrkogård 2010
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av murar m m 2011-12
Utvärdering av anbud på konservatorsarbeten 2011
Byggledning och slutbesiktning vid genomförande 2012
Projektering av en restaurering av tornfasaden 2012
Garantibesiktningar mm 2011-14

Kyrkliga byggnader


Torps kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1868
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Långelanda kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1852
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid tornrestaurering och ommålning av fönster m m 2008-09
Geoteknisk utredning pågår sedan 2006.

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Myckleby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1848
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Trons kapell i Vänersborg

Uppfördes: 1929-31. Om- och tillbyggnad 1964 och 1976-77
Arkitekt: 1929-31: A E Kumlien
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrsförsamling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Rådgivning, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid akuta åtgärder 2007-08
Projektering, byggledning,kontroll och slutbesiktning vid en fasad- och takrenovering 2012
Projektering av yttre och inre arbeten med tillgänglighetsanpassning m m 2013
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning av en renovering av kyl- och frysrum 2014-15

Kyrkliga byggnader


Vänersborgs kyrka

Från vård- och underhållsplan till genomförd restaurering och ombyggnad
Uppfördes: Långhus-kor 1784 och torn 1800
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs församlingUppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Beskrivning av arbeten på långhusvinden 2005
Förprojektering av en restaurering inkl bl a bruks- och färgundersökningar 2006-07
Upprättande av programhandlingar för en restaurering 2007
Kontroll av etapp I av en restaurering, dvs av åtgärder på läktartak, vind m m 2007-08
Detaljprojektering av en restaurering och projekteringsledning vid en restaurering  och ombyggnad 2009-10
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktning 2013

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kinna kyrka

Uppfördes: 1879
Beställare: Kinna församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Åtgärds- och konserverings- program för kyrkogården 2005
Projektering av restaurering av innertak m m 2006-07
Projektering av möbler, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Istorps kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Smögens kyrka

Uppfördes: 1904-05
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004-05
Projektering av en tornrestaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Garantibesiktning 2010
Projektering av en fönsterrestaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning m.m. 2018-19
Projektering av en offerputsning av koret 2018
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2019-20
Garantibesiktning 2022
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en murreparation av koret 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kungshamns kyrka

Uppfördes: 1879-80/1903
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av tornet 2004-05
Garantiavstämning 2007
Garantibesiktning 2011
Vård- och underhållsplan 2010-11
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21
Medverkan vid akuta mureriarbeten på tornet 2021
Projektering av restaurering av gjutjärnsfönster 2021

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Väne-Ryrs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1731
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Påbörjad projektering av ombyggnad av entré med handikappsramp 2004
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2005
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Projektering av handikappsramp och tilläggsisolering av vinden 2006-08
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Pastorsexpeditionen, Ceciliagården i Lilla Edet

Kyrkliga byggnader, Ny- och tillbyggnader


Fuxerna kyrka i Lilla Edet

Uppfördes: 1769
Beställare: Fuxernas-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Åsbräcka kyrka

Uppfördes: 1714
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2004
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Bokenäs gamla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skredsviks kyrkliga samfällghet genom Uddevalla kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering m m 2004-06.
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Sankt Peders kyrka i Lödöse

Uppfördes: 1845-46
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en fönster- och portrestaurering 2004-06
Garantibesiktning 2008
Projektering av en yttre och inre restaurering av kyrkan 2009
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-11
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skepplandas kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1698
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2003
Upprättande av en vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering 2004
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförandet 2006-07

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tunge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhållsplan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Hålanda kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhålls plan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015
Projektering av en restaurering av stigluckan 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Krokstrands kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Hamburgssunds kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klövedals kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1847
Beställare: Tjörns pastorat
Uppdrag: Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia och torn samt restaurering avklockhus 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning etapp 1 fönsterrenovering 2003, etapp 2 restaurering avport kyrkogård, undersökningar av vägg- och takmålningar och ny textilförvaring 2004 och etapp 3 restaurering och tillbyggnad av kyrkobyggnad inkl kvalitetsansvar ochrestaurering av klockhus 2005
Garantibesiktningar 2005, 2008 och 2011
Vård- och underhållsplan och åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmuraretapp 1 2010
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-14
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Västerlandas kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tossene kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1859-60
Beställare: Tossene kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Utlåtande över planerade åtgärderut- och invändigt 2001
Projektering, byggledning,kontroll och slutbesiktning vid renovering av tornfasaderm m 2013

Kyrkliga byggnader


Marstrands kyrka

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Skees kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Bärfendals kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Götenes kyrka och klockstapel i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Lyckes kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Valla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Gravkor 1663-64 i övrigt 1861
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Underhållsbesiktning med underhållsplan 1998-99
Projektering av en yttre och inre restaurering med konstuktion av reparation av klockbjälklag 1999-2000
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar ochslutbesiktning vid genomförande 2000-01
Garantibesiktningar 2002-03
Vård- och underhållsplan 2003-04
Åtgärds- och konserveringsprogram förkyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 1 2007-08
Förslag till en inre ombyggnad 2007-08
Projektering av en yttre restaurering mm 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning mm 2016
Garantibesiktning 2019
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Projektering av Lapidarium 2015
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning för renovering av den putsade fasaden på Hvitfeldtska gravkoret och södra fasaden på tornet 2021-22

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Stenkyrkas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1843
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av inre putsskador inkl kostnadsbedömning 1998
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre putsrestaurering och fönsterrenovering genomförd 2000
Garantibesiktning 2002
Vård- och underhållsplan 2003-04, Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av  kyrkogårdsmurar etapp 1 2006
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta åtgärder 2010-11
Projektering av en yttre renovering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12
Garantibesiktningar 2014 och
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av restaurering av kyrkogårdsmuren väster om kyrkan 2012
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 3 2014-16
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Rådgivning om Lapidarium 2020-21

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Ytterbys kyrkoruin i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Bohusläns museum/Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktningsutlåtande om murverksskador 1998
Projektering av en restaurering 1998 och 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta arbeten 1998
Garantibesiktning 2000
Vård- och underhållsplan 2008-09
Åtgärdsplan för murar m m på kyrkogården 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en allomfattande restaurering 2011
Projektering av murrestaurering 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2013-15

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Ruinvård, Vård och underhållsplaner


Lane Ryrs kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader


Ucklums kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ale Skövde kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skiffertak på Kristinehamns kyrka

Kyrkliga byggnader


Landskyrkan i Alingsås

Uppfördes: 1831 
Beställare: Alingsås pastorats kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning, arbets- och materialbeskrivning vid en renovering av tornets södra fasad 1996-98
Skadebesiktning och projektering av nytt golvbjälklag m m 2011

Kyrkliga byggnader


Härnas kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Dalskogs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader


Gärdhems kyrkoruin i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Hällstads kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Trollhättans kyrka

Uppfördes: 1862
Arkitekt: Adolf W Edelsvärd Beställare: Trollhättans kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering av mureri- och putsarbeten på tornet och sydvästra delen 1994
Rådgivning vid genomförande 1995
Rådgivning om vårdplanearbete 2002
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Kyrkliga byggnader


Hols kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Gunnarsnäs kyrka i Dalsland

Kyrkliga byggnader


Uddevallas kyrka med gravkapell och pastorsexpedition

Kyrkliga byggnader


Sundals Ryrs kyrka i Dalsland

Granitmurverk, Kyrkliga byggnader


Hemsjö kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1859
Beställare: Alingsås kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning vid en fasadrenovering 1993
Rådgivning vid garantibesiktning 1996
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en fasadrenovering 2009

Kyrkliga byggnader


Kärråkras kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader


Ornungas gamla kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader

Till sidans topp