Våra projekt - Kyrkogårdar

Här listas alla projekt för etiketten Kyrkogårdar som vi jobbat på.


Surte begravningsplats

Uppfördes: 1905
Beställare: Nödinge församling
Uppdrag: Projektering av en murrestaurering 2016

Kyrkogårdar


Bancks Mausoleum på Donationskyrkogården i Helsingborg

Uppfördes: 1908
Beställare: Byggnadshantverk
Uppdrag: Utlåtande om putsfärg vid en restaurering 2012

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Gamla kyrkogården, Västra kyrkogården och Skogskyrkogården i Kungälv samt Gamla kyrkogården vid Ytterby kyrkoruin och Nya kyrkogården vid Ytterby kyrka i Ytterby

Uppfördes: 1564, 1859, 1918, omkring 1100 och 1882
Beställare: Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Åtgärdsplaner för restaurering av murar, grindar m m på kyrkogårdarna i Kungälvs pastorat 2010
Projektering av murrestaureringar på Skogskyrkogården i Kungälv och Nya kyrkogården vid Ytterby kyrka etapp 1 och 2 2010 
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar på Skogskyrkogården i Kungälv och Nya kyrkogården vid Ytterby kyrka 2011-12
Projektering av murrestaureringar på Gamla kyrkogården i Kungälv, Gamla och Västra kyrkogårdarna i Kungälv och Gamla kyrkogården vid Ytterby kyrkoruin 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktningvid genomförande 2013-15

Kyrkogårdar


Degerfors kyrka

Uppfördes: Kyrka 1892 gravkapell 1918 och kyrkogårdsmurar 1972
Beställare: Degerfors-Nysunds församling
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering av kyrkogårdsmurar 2009
Slutbesiktning 2011
Projektering av en yttre restaurering av gravkapell 2011

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Högstorps kyrkogård i Lilla Edet

Uppfördes: Högstorps kyrkogård 1881
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkogårdar


Åsbräcka kyrka

Uppfördes: 1714
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2004
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Klövedals kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1847
Beställare: Tjörns pastorat
Uppdrag: Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia och torn samt restaurering avklockhus 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning etapp 1 fönsterrenovering 2003, etapp 2 restaurering avport kyrkogård, undersökningar av vägg- och takmålningar och ny textilförvaring 2004 och etapp 3 restaurering och tillbyggnad av kyrkobyggnad inkl kvalitetsansvar ochrestaurering av klockhus 2005
Garantibesiktningar 2005, 2008 och 2011
Vård- och underhållsplan och åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmuraretapp 1 2010
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-14
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Marstrands kyrka

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Lyckes kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar


Valla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Gravkor 1663-64 i övrigt 1861
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Underhållsbesiktning med underhållsplan 1998-99
Projektering av en yttre och inre restaurering med konstuktion av reparation av klockbjälklag 1999-2000
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar ochslutbesiktning vid genomförande 2000-01
Garantibesiktningar 2002-03
Vård- och underhållsplan 2003-04
Åtgärds- och konserveringsprogram förkyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 1 2007-08
Förslag till en inre ombyggnad 2007-08
Projektering av en yttre restaurering mm 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning mm 2016
Garantibesiktning 2019
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Projektering av Lapidarium 2015
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning för renovering av den putsade fasaden på Hvitfeldtska gravkoret och södra fasaden på tornet 2021-22

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Stenkyrkas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1843
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av inre putsskador inkl kostnadsbedömning 1998
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre putsrestaurering och fönsterrenovering genomförd 2000
Garantibesiktning 2002
Vård- och underhållsplan 2003-04, Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av  kyrkogårdsmurar etapp 1 2006
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta åtgärder 2010-11
Projektering av en yttre renovering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12
Garantibesiktningar 2014 och
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av restaurering av kyrkogårdsmuren väster om kyrkan 2012
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 3 2014-16
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Rådgivning om Lapidarium 2020-21

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Ytterbys kyrkoruin i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Bohusläns museum/Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktningsutlåtande om murverksskador 1998
Projektering av en restaurering 1998 och 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta arbeten 1998
Garantibesiktning 2000
Vård- och underhållsplan 2008-09
Åtgärdsplan för murar m m på kyrkogården 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en allomfattande restaurering 2011
Projektering av murrestaurering 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2013-15

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Ruinvård, Vård och underhållsplaner

Till sidans topp