Våra projekt - Ruinvård

Här listas alla projekt för etiketten Ruinvård som vi jobbat på.


Ruinen av Skogaholms hammarruin i Närke

Uppfördes: 1798. Blev ruin 1930.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsförslag för restaurering 2020

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ruinvård


Ramshyttans rostugn m.m. i Ramsberg i Västmanland

Uppfördes: Rostugnen byggdes 1865. Hyttan grundades på 1540-talet.
Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län
Uppdrag: Åtgärdsprogram för en restaurering 2019

Industribyggnader, Kulturbyggnader, Ruinvård


Varnhems klosterruin

Uppfördes: 1148
Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Uppdrag: Åtgärdsplan 2019
Projektering, byggledning, kontroll, slutbesiktning och rapporter vid en restaurering av etapp 1 2020-21, etapp 2 2021-22 och etapp 3 2022-23

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Kungsäters kyrkoruin i Västergötland

Uppfördes: Förmodligen på 1200-talet
Beställare: Veddige-Kungsäters församling
Uppdrag: Projektering för en restaurering 2019

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Brahehus slottsruin i Småland

Uppfördes: 1638 - omkr 1660
Beställare: Svevia AB
Uppdrag: Kompletterande projektering och kvalitetskontroll m m vid en restaurering 2011-12

Ruinvård, Slott


Ytterbys kyrkoruin i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Bohusläns museum/Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktningsutlåtande om murverksskador 1998
Projektering av en restaurering 1998 och 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta arbeten 1998
Garantibesiktning 2000
Vård- och underhållsplan 2008-09
Åtgärdsplan för murar m m på kyrkogården 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en allomfattande restaurering 2011
Projektering av murrestaurering 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2013-15

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Ruinvård, Vård och underhållsplaner


Bäckefors smedjeruiner i Dalsland

Industribyggnader, Ruinvård


Gärdhems kyrkoruin i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Ruinvård


Dalaborgs borgruin i Dalsland

Uppfördes: 1304. Blev ruin 1434.
Beställare: Länsstyrelsen i Älvsborgs och Västra Götalands län samt Melleruds kommun
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid en restaurering 1993-94
Projektering, byggledning och slutbesiktning vid en restaurering 2016-17
Projektering, byggledning och slutbesiktning vid restaureringsåtgärder 2019-20

Ruinvård


Projektering av träbro till Sundholmens slottsruin i Västergötland

Ruinvård, Slott, Träbroar


Gräfsnäs slottsruin i Västergötland

Uppfördes: Omkring 1550. Blev ruin omkring 1900
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid restaureringen 1991-96 och 1998 2000
Rådgivning inför planerade vård- ochunderhållsarbeten 2007-08
Underhållsbesiktning med underhållsplan 2008-09
Projektering, byggledning, kontroll ochslutbesiktning av reparationsåtgärder 2009-2013
Garantibesiktningar 2014-2015
Kontroll av akuta reparationsåtgärder 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering, byggledning, kontroll, slut- och garantibesiktningar av reparationsåtgärder 2016-22

Ruinvård, Slott

Till sidans topp