Våra projekt - Slott

Här listas alla projekt för etiketten Slott som vi jobbat på.


Älvsborgs slott, Gamla järnvågen, Skansen Lejonet, Bastion Gustavus Magnus i Göteborg

Uppfördes: 1540-1650, 1682-99, 1687-88 och 1691-93
Arkitekt: Skansen Lejonet och Bastion Gustavus Magnus Eric Dahlberg
Beställare: Göteborgs stadsmuseum
Uppdrag: Bruksundersökning vid arkeologiska undersökningar 2016

Bruksundersökningar, Kulturbyggnader, Slott


Brahehus slottsruin i Småland

Uppfördes: 1638 - omkr 1660
Beställare: Svevia AB
Uppdrag: Kompletterande projektering och kvalitetskontroll m m vid en restaurering 2011-12

Ruinvård, Slott


Nolhaga slott i Alingsås

Uppfördes: 1879-80
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Alingsås koimmun
Uppdrag: Åtgärdsprogram för restaurering av fasaddekorationer och framtagning av nya dekorationer 2004-05
Rådgivning vid fasadrenovering 2017-18
Utredning om ny takbalustrad åt söder 2020-22

Fasad- och takrenoveringar, Slott


Projektering av träbro till Sundholmens slottsruin i Västergötland

Ruinvård, Slott, Träbroar


Gräfsnäs slottsruin i Västergötland

Uppfördes: Omkring 1550. Blev ruin omkring 1900
Beställare: Alingsås kommun
Uppdrag: Projektering, byggledning och kontroll vid restaureringen 1991-96 och 1998 2000
Rådgivning inför planerade vård- ochunderhållsarbeten 2007-08
Underhållsbesiktning med underhållsplan 2008-09
Projektering, byggledning, kontroll ochslutbesiktning av reparationsåtgärder 2009-2013
Garantibesiktningar 2014-2015
Kontroll av akuta reparationsåtgärder 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering, byggledning, kontroll, slut- och garantibesiktningar av reparationsåtgärder 2016-22

Ruinvård, Slott

Till sidans topp