Våra projekt - Vård och underhållsplaner

Här listas alla projekt för etiketten Vård och underhållsplaner som vi jobbat på.


Askums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1878-80
Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2010
Projektering av en restaurering av naturstensfasaden mm 2015
Totalt har 63 vård- och underhållsplaner upprättats sedan 2002
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2017
Garantibesiktning 2019
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Fagerhults kapell

Uppfördes: 1919-21
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Havstenssunds kapell

Uppfördes: 1938
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Resös kyrka

Uppfördes: 1913-16
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Lurs kyrka

Uppfördes: 1862-68
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tanums kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Tornet omkring 1660. I övrigt 1825-29
Beställare: Tanums pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009
Projektering av trappa till läktaren mm 2014

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Mos kyrka

Uppfördes: 1664
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Naverstads kyrka

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2009

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Grebbestads kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1890-92
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Tanums kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2008
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-10

Granitmurverk, Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Rönnängs kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1794-95
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering och ombyggnad 2008-09
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Projektering av en yttre restaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en yttre renovering 2020-21
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2022-23

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klädesholmens kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1793-94
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia 2008-09
Byggledning, kontroll, kvalitets- ansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktningar 2013 och 2016
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering av en ombyggnad av den södra tornfasaden 2016
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ombyggnad av den södra tornfasaden inklusive timmerreparation 2016-17
Garantibesiktning 2019-20
Projektering av en yttre renovering 2020-21
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2022-23

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Malmöns kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1796-97 i Lysekil.
Flyttades till Bohus Malmön 1906 och stod klar 1907
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktning av skadad tornöverdel 2007
Vård- och underhållsplan 2007-08
Projektering för en reparation av tornöverdelen 2008
Kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Torps kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1868
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Långelanda kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1852
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Kompletterande projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid tornrestaurering och ommålning av fönster m m 2008-09
Geoteknisk utredning pågår sedan 2006.

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Myckleby kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1848
Beställare: Myckleby kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005-06
Projektering av en tornrestaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Vänersborgs kyrka

Från vård- och underhållsplan till genomförd restaurering och ombyggnad
Uppfördes: Långhus-kor 1784 och torn 1800
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs församlingUppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Beskrivning av arbeten på långhusvinden 2005
Förprojektering av en restaurering inkl bl a bruks- och färgundersökningar 2006-07
Upprättande av programhandlingar för en restaurering 2007
Kontroll av etapp I av en restaurering, dvs av åtgärder på läktartak, vind m m 2007-08
Detaljprojektering av en restaurering och projekteringsledning vid en restaurering  och ombyggnad 2009-10
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar och slutbesiktning vid genomförande 2010-11
Garantibesiktning 2013

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kinna kyrka

Uppfördes: 1879
Beställare: Kinna församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2005
Åtgärds- och konserverings- program för kyrkogården 2005
Projektering av restaurering av innertak m m 2006-07
Projektering av möbler, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Smögens kyrka

Uppfördes: 1904-05
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Södra Sotenäs församling
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004-05
Projektering av en tornrestaurering 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Garantibesiktning 2010
Projektering av en fönsterrestaurering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2014
Garantibesiktning m.m. 2018-19
Projektering av en offerputsning av koret 2018
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2019-20
Garantibesiktning 2022
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en murreparation av koret 2020-21

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Kungshamns kyrka

Uppfördes: 1879-80/1903
Arkitekt: Adrian C Peterson
Beställare: Kungshamns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av tornet 2004-05
Garantiavstämning 2007
Garantibesiktning 2011
Vård- och underhållsplan 2010-11
Revidering av vård- och underhållsplan 2020-21
Medverkan vid akuta mureriarbeten på tornet 2021
Projektering av restaurering av gjutjärnsfönster 2021

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Väne-Ryrs kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1731
Beställare: Vänersborgs och Väne Ryrs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Påbörjad projektering av ombyggnad av entré med handikappsramp 2004
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2005
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2007-08
Projektering av handikappsramp och tilläggsisolering av vinden 2006-08
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Fuxerna kyrka i Lilla Edet

Uppfördes: 1769
Beställare: Fuxernas-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering av en yttre och delvis inre restaurering 2006
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008-09
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Åsbräcka kyrka

Uppfördes: 1714
Beställare: Fuxerna-Åsbräcka pastorat
Uppdrag: Vård- och underhållsplaner 2004
Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2009-10

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Bokenäs gamla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skredsviks kyrkliga samfällghet genom Uddevalla kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering m m 2004-06.
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2008

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Sankt Peders kyrka i Lödöse

Uppfördes: 1845-46
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Vård- och underhållsplan 2004
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning av en fönster- och portrestaurering 2004-06
Garantibesiktning 2008
Projektering av en yttre och inre restaurering av kyrkan 2009
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2009-11
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Skepplandas kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1698
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Rådgivning inför en fasadrenovering 2003
Upprättande av en vård- och underhållsplan 2003-04
Projektering av en yttre restaurering 2004
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförandet 2006-07

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Tunge kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhållsplan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Hålanda kyrka i Västergötland

Uppfördes: 1200-talet
Beställare: Skepplanda kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Planering för vård- och underhålls plan 2003
Vård- och underhållsplan 2005
Projektering av en yttre restaurering 2011
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2012-13
Garantibesiktning 2015
Projektering av en restaurering av stigluckan 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Hamburgssunds kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Klövedals kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1847
Beställare: Tjörns pastorat
Uppdrag: Projektering av en restaurering med tillbyggnad av sakristia och torn samt restaurering avklockhus 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning etapp 1 fönsterrenovering 2003, etapp 2 restaurering avport kyrkogård, undersökningar av vägg- och takmålningar och ny textilförvaring 2004 och etapp 3 restaurering och tillbyggnad av kyrkobyggnad inkl kvalitetsansvar ochrestaurering av klockhus 2005
Garantibesiktningar 2005, 2008 och 2011
Vård- och underhållsplan och åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmuraretapp 1 2010
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-14
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Västerlandas kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Curmans villor i Lysekil

Uppfördes: Lillstugan 1878 och Storstugan 1880
Beställare: Curmans villor i Lysekil AB
Uppdrag: Förfrågningsunderlag m m för en utvändig ommålning/restaurering 2001
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2002-06
Underhållsplan 2006-07
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en ommålning av Lillstugans fasader åt havet 2008
Byggledning och kontroll vid tjärning och ommålning av Lillstugans södra fasad 2012-13
Planering av en ommålning av Storstugans södra och östra fasader 2013
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2015
Planering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid ommålning av Lillstugans östra fasad 2015-16
Revidering av underhållsplan 2016

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Fredriksborg/Norra Strandverket i Marstrand

Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Skees kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Gullmarsbergs säteri i Bohuslän

Herrgårdar, Vård och underhållsplaner


Valla kyrka i Bohuslän

Uppfördes: Gravkor 1663-64 i övrigt 1861
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Underhållsbesiktning med underhållsplan 1998-99
Projektering av en yttre och inre restaurering med konstuktion av reparation av klockbjälklag 1999-2000
Byggledning, kontroll, kvalitetsansvar ochslutbesiktning vid genomförande 2000-01
Garantibesiktningar 2002-03
Vård- och underhållsplan 2003-04
Åtgärds- och konserveringsprogram förkyrkogården 2003-04
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 1 2007-08
Förslag till en inre ombyggnad 2007-08
Projektering av en yttre restaurering mm 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Garantibesiktning mm 2016
Garantibesiktning 2019
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2013-15
Projektering av Lapidarium 2015
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning för renovering av den putsade fasaden på Hvitfeldtska gravkoret och södra fasaden på tornet 2021-22

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Stenkyrkas kyrka i Bohuslän

Uppfördes: 1843
Beställare: Tjörns kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Skade- och åtgärdsbesiktning av inre putsskador inkl kostnadsbedömning 1998
Projektering, byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en inre putsrestaurering och fönsterrenovering genomförd 2000
Garantibesiktning 2002
Vård- och underhållsplan 2003-04, Åtgärds- och konserveringsprogram för kyrkogården 2003-04
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en restaurering av  kyrkogårdsmurar etapp 1 2006
Projektering av en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 2 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta åtgärder 2010-11
Projektering av en yttre renovering 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande 2011-12
Garantibesiktningar 2014 och
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av restaurering av kyrkogårdsmuren väster om kyrkan 2012
Projektering, byggledning, kontroll och garantibesiktning vid en restaurering av kyrkogårdsmurar etapp 3 2014-16
Revidering av vård- och underhållsplan 2015-16
Rådgivning om Lapidarium 2020-21

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Vård och underhållsplaner


Ytterbys kyrkoruin i Bohuslän

Uppfördes: 1100-talet
Beställare: Bohusläns museum/Kungälvs kyrkliga samfällighet
Uppdrag: Besiktningsutlåtande om murverksskador 1998
Projektering av en restaurering 1998 och 2008
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid genomförande av akuta arbeten 1998
Garantibesiktning 2000
Vård- och underhållsplan 2008-09
Åtgärdsplan för murar m m på kyrkogården 2010
Byggledning, kontroll och slutbesiktning vid en allomfattande restaurering 2011
Projektering av murrestaurering 2012
Byggledning, kontroll och slutbesiktning 2013-15

Kyrkliga byggnader, Kyrkogårdar, Ruinvård, Vård och underhållsplaner


Societetshuset i Marstrand

Fasad- och takrenoveringar, Kulturbyggnader, Vård och underhållsplaner


Ucklums kyrka i Bohuslän

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner


Ale Skövde kyrka i Västergötland

Kyrkliga byggnader, Vård och underhållsplaner

Till sidans topp